Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver - Avdeling for digitalisering og IKT

Søknadsfrist 26.08.2018

Forskningsrådet

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Har du lyst til å jobbe med næringsrettet FoU innenfor digitalisering og IKT?

Hos oss vil du få være fagrådgiver og ekspert på digital transformasjon innenfor forskning, utvikling og innovasjon, tjenester og produksjonssystemer, IKT og digitaliseringsøkonomien. Du bør like å jobbe med, og ha erfaring fra, forskningsdrevne innovasjonsprosesser og systemer.

Stillingen er i Avdeling for digitalisering og IKT, Området for næringsliv og teknologi. Du vil i hovedsak jobbe med næringslivet og forskningsinstitusjoner som driver med næringsrettet forskning, utvikling og innovasjon, og muligheten for å bygge nettverk er unik. Du vil være en sentral del av teamet for nasjonal og internasjonal aktivitet innenfor IKT og også samarbeide med andre team. Arbeidsoppgavene omfatter ansvar for mobilisering, søknadsbehandling og strategisk utvikling innenfor fagfeltet.

Hovedarbeidsoppgaver

 • faglig vurdering av prosjektsøknader og oppfølging av pågående prosjekter
 • veilede og gi råd til bedrifter om forskningsbasert innovasjon og prosjektering av deres FoU-prosjekter for innovasjon
 • delta og presentere på konferanser og andre møteplasser for aktiv nettverksbygging og informasjonsarbeid overfor bedrifter, næringsaktører, industrinettverk og bransjeorganisasjoner
 • bidra til å videreutvikle Forskningsrådets innovasjonsstrategi

Vi søker deg som

 • har mastergrad innenfor et relevant område
 • har minimum 2 års arbeidserfaring fra næringslivet og/eller offentlig sektor
 • har erfaring med utviklingsprosjekter innenfor IKT, tjenester og digitalisering
 • har kunnskap og erfaring med forskning- og innovasjonsprosesser
 • har gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • er utadvendt og liker å jobbe i team

Vi tilbyr deg

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • en stor kontaktflate både internt og eksternt, nasjonalt og også internasjonalt
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på teamarbeid, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling
 • selvstendighet i stillingen, utfordrende oppgaver, hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale, medlemskap i States pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Avdeling for digitalisering og IKT består av 19 medarbeidere og avdelingen arbeider for at de muliggjørende teknologiene – spesielt IKT og nanoteknologi, men også bioteknologi – blir utviklet og tatt i bruk i næringslivet og i samfunnet ellers. Et av målene er å skape nye muligheter for forskningsbasert verdiskaping i møte med de store samfunnsutfordringene. De muliggjørende teknologiene må tas i bruk i industriell sammenheng for å skape grunnlag for å utvikle et bærekraftig næringsliv i Norge.

Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidsliv-ordningen.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Avdelingsdirektør Hilde Erlandsen på mobil 97702543 eller
 • Avdelingsdirektør Sander Tufte på mobil 41241869, eller
 • går inn på vår nettside www.forskningsradet.no

Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden innen fristen 21.8.2018.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 26.8.2018

Web: www. forskingsrådets.no

Kontakt: Hilde Erlandsen (Avdelingsdirektør)

Telefon: 97702543

Kontakt 2: Sander John Tufte ( Avdelingsdirektør)

Telefon: +47 412 41 869