Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i teoretisk fysikk

Søknadsfrist: 30.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig 3-årig åremålsstilling som postdoktor i teoretisk fysikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og fysikk. Stillingen er ledig fra 01.04.2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for matematikk og fysikk er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og tilbyr studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene matematikk, statistikk og fysikk. Instituttet har ansvar for all grunnleggende undervisning i matematikk, statistikk og fysikk ved fakultetet. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 100 studenter er tilknyttet instituttet.

Stillingen er del av prosjektet «Deep learning the real-time properties of strongly correlated quantum fields” (https://deeprtp.uis.no), ledet av førsteamanuensis Alexander Rohtkopf. Prosjektet er fullt finansiert av en FRIPRO/Unge Forskertalentbevilling fra Norges Forskningsråd.

Relevante temaer for prosjektet er gitter-feltteori, sanntidssimuleringer, for eksempel kompleks Langevin eller lignende metoder, samt elementer fra maskinlæring. Kandidater som har en sterk interesse innenfor disse forskningsområder og som har erfaring med et eller flere av disse temaene gjennom deres doktorgradsarbeid eller fra tidligere postdoktorstilling, oppfordres til å søke stillingen.

Formålet med stillingen er å styrke forskningsaktiviteten ved instituttet, samt gi forskere med doktorgrad i fysikk mulighet for å videreutvikle sin vitenskapelige karriere.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Kvalifikasjoner

Du bes vedlegge en forskningsplan/prosjektbeskrivelse, som gir en oversikt over dine forskningsinteresser, og som beskriver hvordan disse vil kunne bidra til aktivitetene i DeepRTP. Du bes også om å legge ved kontaktinformasjon til to veiledere eller seniorforskere som du har arbeidet sammen med, og som på oppfordring vil kunne skrive en anbefaling.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Den som ansettes må ha:

 • doktorgrad innenfor fysikk. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Videre vektlegges:

 • den vitenskapelige kvaliteten på prosjektet, forskingsrelatert relevans og innovasjon
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523.000 bto pr år. I særskilte tilfeller mulig med høyere avlønning.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf: 5183 3525, e-post: [email protected]

Generell informasjon

I tillegg til en vurdering på basis av prosjektbeskrivelse, tidligere forskningsarbeid og anbefalinger, vil potensielle kandidater bli invitert til intervju (evt. via Skype).

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad med forskningsplan/prosjektbeskrivelse

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • forskningsplan og prosjektbekrivelse
 • kontaktinformasjon til to veiledere eller seniorforskere
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste med inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen