Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i strukturgeologi

Søknadsfrist: 21.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig to-årig åremålsstilling som postdoktor i strukturgeologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser. Stillingen er ledig fra 01.03.2020.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Postdoktoren vil være tilknyttet prosjektet 'Stokastiske strukturell modellering for å estimere usikkerhet i geologiske modeller'.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energiressurser er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har et internasjonaltmiljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innenfor energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. Studieprogram ved instituttet tilbyr emner innenfor leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Instituttet bidrar betydelig til forskningsaktiviteter og ledelse av Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR), opprettet av Olje- og energidepartementet. Det er ca 50 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Vår kunnskap om undergrunnen er vanligvis inkludert i strukturelle geologiske modeller. Siden vi ikke har mulighet til å måle bergartegenskaper direkte overalt, er det knyttet usikkerhet til geologiske modeller. Usikkerhetene er av to typer: Usikkerhetene om horisonter og i forkastninger. Matematiske rammeverk har blitt utviklet for å håndtere denne usikkerheten. Imidlertid er disse usikkerhetene behandlet separat og derfor blir skjæringspunktet mellom horisonter og forkastninger (og parameterne som forkastning sidestilling og forsegling) ofte for deterministisk. Prosjektet har som mål å utvikle et strukturell modelleringsrammeverk for å korrelere horisonter og forkastninger usikkerhetene gjennom modellering av forkastnings-relatert deformasjon. Dette vil gi geologer en rigorøs måte å evaluere usikkerheten i geologiske modeller. Dette er viktig for en rekke aktiviteter inkludert leting og produksjon av hydrokarboner, geotermisk energi, CO2 lagring, bygg og miljø-ingeniørteknologi, og evaluering av seismisk risiko.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • doktorgrad innenfor strukturgeologi eller eller i et relevant fagområdet som geo-modellering. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Den ideelle kandidaten for stillingen må ha ekspertise i utvikling og implementering av kinematiske og/eller mekaniske forkastnings-relatert deformasjon modeller som inkluderer usikkerhet. Vi er ikke på jakt etter en som bare bruker disse modellene men en ekspert på algoritmer og implementering av dem, som kreves for stokastiske modellering av forkastnings-relatert deformasjon. Derfor må kandidaten har sterk matematisk, statistisk, og programmerings-kompetanse, i tillegg til robust kunnskap i strukturgeologi og forkastnings-relaterte deformasjoner. Erfaring innenfor utvikling av strukturell modelleringsprogramvare er et pluss.

Videre vektlegges:

 • internasjonal erfaring og internasjonale nettverk
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523 200 bto pr år.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A. Treen, tlf:+4751833149, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste med inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen