Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i geologisk risikoanalyse

Søknadsfrist: 19.09.2019

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging søker etter Postdoktor i geologisk risikoanalyse

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i geologisk risikoanalyse ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og byplanlegging. Det er i dag 100 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter tilknyttet instituttet.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges forskningsråd (prosjektnr. 228107), 6 industripartnere (Equinor, Vår energi, Aker BP, Lundin, Wintershall Dea og OMV), Troms fylkeskommune, og in kind-bidrag.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle et rammeverk for geologisk risikoanalyse av grunne reservoarer og anvende dette på grunne reservoarer i Barentshavet på en slik måte at det bidrar til et helhetlig perspektiv på grunne reservoarer. En kort prosjektskisse er tilgjengelig på forespørsel.

Postdoktoren vil være tilknyttet Research Center for Arctic Petroleum Exploration (ARCEx), som er et forskningssamarbeid mellom akademia (seks universiteter og tre forskningsinstitutter) og industri (seks petroleum-/energiselskaper). Gjennom en felles innsats bidrar ARCEx til forståelsen av geologien og ressurspotensialet i nordområdene, utvikler nye geofysiske undersøkelsesteknikker egnet for Arktis, og utvikler nye modeller for miljørisiko knyttet til operasjoner i nord.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Kvalifikasjoner

Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til søkerens kompetanseoppbygging.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Den som ansettes må ha:

 • doktorgrad innen risikoanalyse, geologi eller et annet relevnt fagområde. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Videre vektlegges:

 • internasjonal erfaring og internasjonale nettverk
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523 200 bto pr år
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver, tlf: 51831419 e-post: [email protected]

Generell informasjon

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste med inntil 4 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen