Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i beslutningsorientert geostyring

Søknadsfrist: 23.09.2019

Institutt for energiressurser søker etter Postdoktor i beslutningsorientert geostyring

Om stillingen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energiressurser er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har et internasjonaltmiljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innenfor energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. Studieprogram ved instituttet tilbyr emner innenfor leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Instituttet bidrar betydelig til forskningsaktiviteter og ledelse av Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR), opprettet av Olje- og energidepartementet. Det er ca 50 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Universitetet i Stavanger har ledig 2 1/2 år åremålsstilling som postdoktor i beslutningsorientert geostyring ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser.

Stillingen er koblet til prosjektet "Geosteering for Improved Oil Recovery" og er finansiert av Norges Forskningsråds Petromaks2-program samt av Universitetet i Stavanger gjennom Equinor Akademia programmet.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

I åremålsperioden inngår pliktarbeid i form av undervisning og veiledning. Postdoktor vil det første året delta på NyTi, som er universitetets veiledning- og integreringsprogram for nyansatte som skal undervise.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Den som ansettes vil jobbe med prosjektet i samarbeid med professor Reidar Bratvold ved Institutt for energiressurser samt med prosjektleder Sergey Alyaev ved NORCE.

Fokus for denne forskningen er kvantitativ beslutningsanalyse brukt på beslutninger om brønnplassering.

Stillingen inkluderer to primære ansvarsområder:

 • forskning innenfor anvendelsen av beslutningsorienterte metoder for å optimalisere brønnbanen og endelig plassering ved hjelp av geostyring
 • undervisning og forskning i det nye masterprogrammet i Computational Engineering

Forskningsprosjektet har tre hovedmål:

 • utvikle metoder som gjør det mulig å integrere flere typer data i sanntid for å kvantifisere usikkerhet i geologiske og petrofysiske egenskaper foran brønnhodet
 • videreutvikle beslutningsmodellen for å støtte mer et bredere utvalg av beslutninger om brønnplassering, for eksempel landings- og stoppunktbeslutninger samt utvide metodikken som skal brukes til horisontale seksjoner av en brønn med fleksibel brønnlengde
 • integrere det beslutningsdrevne rammeverket med lokal geomodel-oppdatering i boreprosessen (ved hjelp av en ensemble-basert usikkerhetsoppdatering) for å gi et bedre grunnlag for beslutningsstøtte i geostyringsoperasjoner.

Computational Engineering-masterprogrammet er fokusert på modellering for beslutningsstøtte med et betydelig fokus på matematisk programmering. Den som ansettes vil støtte utvikling og undervisning av nye og eksisterende kurs i beslutningsteori, robust optimalisering og anvendt statistisk modellering inkludert Bayesian dataanalyse. Den som ansettes vil også støtte forskningsaktiviteter i programmet gjennom kandidatenes egen forskning (overlapp med forskningsoppgaven i geostyring) samt gjennom veiledning av MSc og PhD-studenter.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • PhD-grad eller tilsvarende i ett av følgende (oppgaven må leveres før søknadsfristen) industriell matematikk, anvendt matematikk, statistikk inkludert Bayesiansk data analyse, beslutningsanalyse eller industriell økonomi
 • gode kvantitative ferdigheter
 • programmering. Dokumentert evne til å utvikle demoprototyper er et pluss.
 • forståelse av emnene: sannsynlighetsanalyse, numeriske / beregningsmetoder, robust optimalisering, og petroleumsteknologi eller geofag
 • gode kunnskaper i både skriftlig og muntlig engelsk

Kandidater fra ikke-engelsktalende land må fremlegge offisiell dokumentasjon på deres engelskkompetanse.

Godkjente tester og resultater er:

 • TOEFL: 600 / skriftlig 4,5 (papirbasert test), 92 / skriving 22 (internettbasert test)
 • IELTS: 6,5, uten seksjoner lavere enn 5,5 (bare akademiske IELTS-tester akseptert)
 • Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE): klasse A eller B

Vi søker etter høyt kvalifiserte kandidater med evnen til å forske både uavhengig og i samarbeid med andre:

 • analytisk tankesett
 • vitenskapelig kreativitet
 • kommunikasjonsferdigheter
 • evne til å presentere og kommunisere egen forskning

Følgende vil også bli vektlagt:

 • tidligere akademisk produksjon
 • relevant arbeidserfaring
 • kompetansenivå innen digitale teknologier

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523 200 bto pr år
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste med inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen