Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i beregningsorientert biologi / biologisk kjemi

Søknadsfrist: 29.09.2019

Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi har ledig åremålsstilling som Postdoktor i beregningsorientert biologi/biologisk kjemi

Om stillingen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene biologisk kjemi, kjemi og miljø. Instituttet har ansvar for all grunnleggende kjemiundervisning ved fakultetet. Som en del av instituttet inngår forskningssenteret Core - Senter for organelleforskning. Det er i dag 80 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 350 studenter er tilknyttet instituttet.

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i biologisk kjemi ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi (IKBM).

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Fagområdet for stillingen er beregningsorientert biologi/biologisk kjemi. Den aktuelle kandidaten har erfaring i matematisk/ reaksjonskinetisk modellering (bruk av Matlab eller annen programmeringserfaring), grunnleggende kunnskaper i reaksjonskinetikk og biokjemi/cellebiologi. Kandidater med bakgrunn i kybernetikk/kontrollteori og interesse i biologiske/ biokjemiske problemstillinger oppfordres også til å søke.

Postdoktoren vil være tilknyttet prosjektet «Modeling homeostasis and cellular regulation mechanisms» med professor Peter Ruoff som prosjektleder. Publiserte arbeider innen prosjektet finnes på: https://ux.uis.no/~ruoff/publ.html

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Kvalifikasjoner

Du må i søknaden beskrive din kompetanse og motivasjon for stillingen. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte din kompetanse passer inn i prosjektet, og hvordan det vil kunne bidra til din kompetanseoppbygging.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Den som ansettes må ha:

 • doktorgrad innenfor beregningsorientert biologi/kjemi eller annet relevant fagområde. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Videre vektlegges:

 • relevant vitenskapelig bakgrunn
 • erfaring innenfor fagfeltet
 • gode samarbeidsegenskaper, kommunikasjonsevner og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523.200 bto pr år med mulighet for høyere avlønning i særskilte tilfeller
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf: 5183 3525, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • søknad som beskriver din motivasjon og kvalifikasjoner for stillingen
 • CV, vitnemål og attester
 • to støttebrev eller adresser til referansepersoner (f.eks tidligere veileder, lærer og/eller medarbeidere)
 • publikasjonsliste med inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen