Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor i 5G orkestrering

Søknadsfrist: 30.09.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for data- og elektroteknologi er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og utfører forskning innen datateknologi, data science, kybernetikk og signalbehandling, og tilbyr bachelor- og masterutdanning innen elektroteknikk, datateknologi og data science, kybernetikk og robotteknologi og signalbehandling, i tillegg til PhD-utdanning innen informasjonsteknologi. Det er for tiden 50 ansatte, inkludert stipendiater, forskere og postdocs, og 600 studenter ved instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig treårig stilling som postdoktor i 5G orkestrering ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for data- og elektroteknologi. Stillingen er ledig for snarest mulig tiltredelse.

Postdoktoren skal jobbe i prosjektet «5G styring og orkestrering for data- og nettverksintegrasjon» (5G-MODaNeI, 5G Management and Orchestration for Data and Network Integration) finansiert av Norges forskningsråd (prosjekt nr. 308909). Nettsted: https://5g-modanei.ux.uis.no/

Femte generasjon (5G) mobiltelefonnett inneholder en enorm forbedring av ytelsen i forhold til 4G. De fremtidige utgivelsene av 5G kommer til å revolusjonere den trådløse kommunikasjonen. En av teknologiene som vil gjøre 5G-revolusjonen mulig er Multi-access Edge Computing (MEC). MEC i 5G betyr at dataprosesseringen foregår «på kanten av infrastrukturen» nær datakilden, og at man slipper å belaste nettet med overføring av store mengder data over lange avstander. For å få dette til, benyttes Software-Defined Networking (SDN), Network Function Virtualisation (NFV) og Network Slicing. 5G MEC vil effektivt muliggjøre sanntids 5G-applikasjoner innen eHelse, smarte byer, Industri 4.0 og kjøretøyskommunikasjon (dvs. V2X).

Prosjektet 5G-MODaNeI fokuserer på sikkerhet og pålitelighet i orkestrering av data- og nettverksressurser i 5G MEC.

Forskningsaktiviteten til postdoktoren vil være fokusert på ressursallokering av data- og nettverksressurser ved bruk av maskinlæring. Videre vil forskningsaktiviteten ta hensyn til utviklingen av MEC-standardene, som for eksempel MAC V2X Information Service API, for å tilby løsninger som er egnet for å hjelpe økosystemet med å ta i bruk MEC for 5G brukstilfeller. Postdoktoren vil ha muligheten til å anvende den utviklede løsningen i et V2X testoppsett.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved universitetet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • doktorgrad innenfor datateknologi, telematikk, informasjonsteknologi, (anvendt) matematikk eller annet relevant fagområde. Doktoravhandlingen må være levert til vurdering innen søknadsfristen for stillingen.
 • god skriftlig og muntlig kompetanse i engelsk

Du må også ha:

 • bakgrunn i datanettverk og mobilkommunikasjon samt erfaring med bruk av maskinlæring, eller
 • bakgrunn og erfaring i utvikling av maskinlæringsalgoritmer. Tidligere erfaring i kommunikasjonsnettverk er ønskelig.

Videre vektlegges:

 • kvalitet og relevans med hensyn til prosjektbeskrivelsen
 • internasjonal erfaring og internasjonale nettverk
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523.000 - 552.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Rosa Andrade, e-post: [email protected]

Generell informasjon

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

UiS har en avtale om immaterielle rettigheter med det formål å sikre rettigheter til åndsverk som er opprettet av ansatte, inkludert forskningsresultater.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den engelske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste og inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen