Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Postdoktor datateknologi knyttet til forskningsprosjektet BBChain

Søknadsfrist: 29.09.2019

Institutt for data- og elektroteknologi søker etter Postdoktor datateknologi knyttet til forskningsprosjektet BBChain

Om stillingen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for data- og elektroteknologi er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og utfører forskning innen datateknologi, data science, kybernetikk og signalbehandling, og tilbyr bachelor- og masterutdanning innen elektroteknikk, datateknologi og data science, kybernetikk og robotteknologi og signalbehandling, i tillegg til PhD-utdanning innen informasjonsteknologi. Det er for tiden 50 ansatte, inkludert stipendiater, forskere og postdocs, og 600 studenter ved instituttet.

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i datateknologi ved Institutt for data- og elektroteknologi. Stillingen er ledig med tiltredelse så snart som mulig.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Fagområdet for stillingen er datateknologi innenfor temaet blokkjede, biometri og smarte kontrakter.

Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet BBChain: Efficient Trustworthy Computing with Blockchains and Biometrics. Målet med dette prosjektet er å undersøke og utvikle et langsiktig og høyt tilgjengelig dokumentlagringssystem basert på Byzantine Consensus og på blokkjede som datastruktur. Applikasjonsdomener for dette kan være elektroniske helsejournaler og forretningskontrakter.

Den som rekrutteres til dette prosjektet forventes å delta i grunnleggende forskning knyttet til blokkjede-teknologi samt delta i veiledning av doktorgrads studenter og masterstudenter.

Forskningsarbeidet omfatter å designe og evaluere protokoller, algoritmer og mekanismer for applikasjoner der sterk dataintegritet kreves. For eksempel å demonstrere et system med evne til å verifisere ektheten til et dokument med biometri og forhindre uautoriserte endringer uten samtykke fra de involverte partene, som angitt i en smart kontrakt. Alternative forskningsretninger inkluderer skalerbare bysantinske konsensusalgoritmer og sikre enklave-teknologier (for eksempel Intel SGX) for biometri baserte blokkjeder. Prosjektet er åpent for en god del frihet til å utforske alternative retninger innen blokkjede og smarte kontrakter.

BBChain-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og er et felles forskningsprosjekt mellom UiT Norges Arktiske Universitet og Universitetet i Stavanger, med eksterne partnere fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Trento, Italia og Biometrisk System Lab ved Universitetet i Bologna, Italia. Det teknisk-natur viten skapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger finansierer to doktorgradsstudenter på dette prosjektet som en strategisk investering i blokkjede-forskning. Blokkjede-forskningsgruppen ved Universitetet i Stavanger vokser og vi samarbeider myemed andre institusjoner i Norge og internasjonalt, blant annet Berkeley Lab, University of California, University of Maryland, Cornell University, Sapienza University of Rome.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Kvalifikasjoner

Søkeren må fremlegge beskrivelse og plan for gjennomføring av et forskningsprosjekt. Det må fremgå eksplisitt av søknaden på hvilken måte prosjektet vil kunne bidra til søkerens kompetanseoppbygging.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Kandidatene må ha PhD og forventes å ha en sterk faglig bakgrunn og erfaring i distribuerte systemer, formelle metoder, systemsikkerhet eller kryptografi, og en stor interesse innenfor Blockchain-teknologi. Kandidatene må ha gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

En utdannelsesbakgrunn som dekker emner som biometri og spillteori vil bli ansett som verdifullt. I tillegg til forskningserfaring skal kandidaten være en utmerket utvikler og kunne gjennomføre storskala eksperimenter i realistiske miljøer. Industrierfaring som utvikler vil være en fordel.

Søknadene vil bli vurdert i forhold til prosjektets relevans, kvalitet og gjennomførbarhet. I tillegg til en vurdering av innsendt prosjektplan og vitenskapelige arbeider vil aktuelle kandidater bli kalt inn til intervju.

Vi vil også se på:

 • internasjonal erfaring og internasjonale nettverk
 • faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innenfor tidsrammen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å gå inn i faglige fellesskap på tvers av fagområder
 • personlige forutsetninger og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • et godt samarbeidende forskningsmiljø. Våre studenter har vunnet flere priser for beste artikkel på konferanser, og våre alumner eransatt hos Schibsted, Microsoft, Altibox, Lyse Smart, ABB Robotics og også i akademia
 • muligheter for forskningsopphold hos en av våre anerkjente samarbeidspartnere over hele verden
 • et nyoppusset attraktivt arbeidssted.
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 523.200 bto pr år
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf: 5183 3525, e-post: [email protected].

Generell informasjon

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Se Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandiat.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektbekrivelse- og plan
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste med inntil 10 publikasjoner
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen