LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Overingeniør innen immunologi og virologi

Søknadsfrist: 18.12.2022

Veterinærinstitutt

Veterinærinstitutt er et forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.


Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nåes gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.


Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.


Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) på flere områder.


Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.


For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Vil du bidra til sykdomsoppklaring og beredskapsarbeid?

Veterinærinstituttet søker en dyktig ingeniør som skal bidra til sykdomsoppklaring og beredskapsarbeid innenfor et viktig fagfelt. Seksjon for immunologi og virologi, ved Veterinærinstituttets toppmoderne fasiliteter ved hovedkontoret i Ås, har ansvaret for immundiagnostikk av infeksiøse agens og diagnostikk av virus innenfor dyrehelse og fiskehelse. En av kjerneoppgavene til virologi delen av seksjonen er dyrkning av virus i cellekultur, noe som gir grunnlaget for flere oppdrag for spesielt akvakulturnæringen og forskningsoppgaver i tillegg til beredskap og diagnostikk oppgaver. Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium for en rekke meldepliktige agens. Seksjonen består i dag av 27 dyktige og engasjerte ansatte.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Vår nye ingeniør vil bidra til sykdomsoppklaring og beredskapsarbeid innenfor seksjonens fagområder innen immunologi og virologi. Arbeidsoppgavene vil være tilknyttet seksjonens ansvarsområde innenfor beredskap og diagnostikk som blant annet innebærer forberedelser og utførelse av analyser. Forskningsoppgaver og oppdrag ledet av forskere på egen og andre seksjoner vil også være aktuelt. Du vil primært være tilknyttet viruslaboratoriet hvor det benyttes celledyrkningsteknikker for oppformering av virus og i tillegg andre analyser som flowcytometri, transfeksjon av celler (primært fiskeceller) og assay som måler virus aktivitet av reseptor-binding og -ødeleggelse hos virus. Arbeid på inneslutningslaboratorier vil også være aktuelt.

Kvalifikasjoner

Det kreves

  • utdannelse på mastergradsnivå innen relevant fagområde, for eksempel immunologi, cellebiologi, mikrobiologi eller molekylærbiologi. Lang og relevant erfaring kan oppveie for utdannelseskravet.
  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk

I tillegg vektlegges

  • erfaring med celledyrkning eller andre relevante teknikker
  • kjennskap til kvalitetssikring og arbeid med akkrediterte analyser

Personlige egenskaper

Vi leter etter deg som evner å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli tillagt vekt.

Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier: Fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Vi tilbyr

  • en interessant stilling med spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
  • et arbeidsmiljø preget av høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold
  • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
  • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse. For dette innskuddet trekkes 2 % av lønn.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som overingeniør i stillingskode 1087.

Hvis du finner ovennevnte av interesse, gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal lastes opp elektronisk via søknad i Webcruiter.

Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Lene Vestby.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4589925394

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Lene Karine Vestby (Seksjonsleder), 92262994

Powered by Labrador CMS