Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Systemutvikler ved Seksjon for systemutvikling og arkitektur

Søknadsfrist: 24.06.2019

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig 1 - 2 faste stillinger som systemutviklere i Seksjon for systemutvikling og arkitektur, Avdeling for IT. Arbeidsstedet er Tromsø. Avdeling for IT har rundt 140 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er organisert i syv seksjoner; fellestjenester, grunntjenester, systemutvikling og arkitektur, digitale forskningstjenester, digitale utdanningstjenester, brukernær IT-støtte og dokumentasjonsforvaltning. Les mer på uit.no/ita.

Avdelingen er for tiden under omorganisering, og ny organisasjon skal innføres fra 1.1.2020. Stillingsinnehaverne kan derfor påvente endringer mht seksjonsinndeling og ledelse.

Kvinner oppfordres til å søke stillingen.

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Du får jobbe med

Våre utviklere har varierte og utfordrende arbeidsoppgaver som kan omfatte ansvar for internt utviklede applikasjoner, deltagelse i felles utviklingsprosjekter i UH-sektoren, samt utvikling av tilleggsfunksjonalitet til tredjeparts-systemer og systemintegrasjon. Fokus for utviklerne er kvaliteten på de tjenester som skal leveres til brukerne. Utviklerne jobber derfor tett sammen med både andre i avdelingen, samt ansatte og studenter ved UiT. Samarbeidet mellom institusjonene i UH-sektoren er tett og gir den enkelte mulighet for et faglig og kollegialt nettverk utenfor egen institusjon.

Kvalifikasjoner

Det kreves relevant IT-utdanning på høyskole-/universitetsnivå eller et betydelig omfang av annen relevant IT-utdanning, kurs og praksis. Vi ønsker utviklere som er smidige, har evne til å ta initiativ, er faglig engasjerte, har nysgjerrighet på nye teknologier og har gode samarbeidsegenskaper. De må også beherske norsk og engelsk godt både muntlig og skriftlig.

UiTs portefølje spenner over et stort antall teknologier og er i stadig endring. Det forventes og det gis mulighet for å oppdatere egen kompetanse. Dagens systemer er i hovedsak skrevet i .NET, Python, Javascript, Java og PHP. Kjennskap til disse språkene og moderne rammeverk basert på disse vil vektlegges i bedømmelsen.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • fleksibel arbeidstid
  • trening i arbeidstida
  • gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter Statens regulativ stillingskode 1087 overingeniør eller 1181 senioringeniør, avhengig av kvalifikasjoner.

Kontaktinformasjon

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
  • vitnemål og attester

Generell informasjon

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger håndteres i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk på stillingen