Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Programmerer / statistiker (overingeniør) ved Institutt for Samfunnsmedisin

Søknadsfrist: 18.11.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM), Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig fast 100 % stilling som programmerer/statistiker.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

ISM er ett av ti institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet og driver forskning innen Allmennmedisin, Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, og Arktisk helseforskning. Instituttet har rundt 200 ansatte.

Du får jobbe med

Stillingen vil primært ha arbeidsoppgaver knyttet til forskningsgruppa systemepidemiologi og den epidemiologiske studien av kvinner og helse – "Kvinner og kreft" («The Norwegian Women and Cancer Study»). Ca. 172,000 kvinner deltar med spørreskjemaopplysninger. I tillegg har vi 50 000 blodprøver som utgjør den unike «The Norwegian Women and Cancer postgenome study». Disse blodprøvene muliggjør kompliserte analyser av genetisk disposisjon, genetisk aktivitet (genuttrykk) og livsstil.

«Kvinner og kreft» er del av en av verdens største prospektive kreftundersøkelser – EPIC (The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition study)– der forskere fra ti europeiske land deltar.

Arbeidsoppgavene vil innebære:

  • forberede og bearbeide datafiler for utlevering til forskningsprosjekter
  • ansvar for kvalitetskontroller
  • ansvar for oppdateringer fra helseregistre og utvidelser i databasen
  • delta i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om utveksling og analyser av data
  • bistand til bruk av statistikkprogrammer ved analysearbeid i forskningsprosjekter

Stillingsinnehaver må være forberedt på å ivareta andre oppgaver ved behov, det kan påregnes noen undervisningsoppgaver i stillingen.

Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med fremtidige behov.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves utdanning på masternivå innenfor informatikk, statistikk eller annet relevant fag.

Den som ansettes bør ha kjennskap til en eller flere av programpakkene R, Stata eller SAS.

Det kreves gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Det forutsettes at den som tilsettes kan arbeide selvstendig, er utviklings- og løsningsorientert, har gode samarbeidsevner, serviceinnstilling og evne til fleksibilitet. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidssted er Tromsø.

Arbeidsvilkår

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1087 overingeniør. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse fra bruttolønn.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De av søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden.

Søknaden skal inneholde:

  • søknadsbrev
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • vitnemål, karakterutskrift og attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Kontakt

Nærmere opplysninger v/:

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen