Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Overingeniør ved Norges fiskerihøgskole

Søknadsfrist: 19.01.2020

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), Norges fiskerihøgskole (NFH), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en stilling som overingeniør. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Harvest.

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag.


Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer,klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Norges fiskerihøgskole (NFH) har for tiden cirka 130 ansatte fordelt på vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger. Forskningsaktiviteten er samlet rundt to hovedtema: Marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning innen: marin ressursforvaltning, ressursøkonomi, fiskerihistorie, marin bedriftsledelse og organisasjon, fiskehelse, marine næringsmidler og marin bioprospektering. Forskning ved Norges fiskerihøgskole skjer i tette samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljø, samt med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Forskningsgruppen Harvest arbeider direkte med industrien og fiskeriforvaltningen, og vårt fokus er primært:

 • Seleksjon og bifangst med fokus på de nordlige (Arktiske) fiskeriene.
 • Utvikling av nye modeller og data-analyser (statistikk)
 • Eksperimentelle forsøksoppsett (om bord i forsknings- og ordinære fiskefartøyer)
 • Testing og tilpassing av eksisterende fangstmetoder
 • Utvikling og testing av ny metodikk innen fiske

Arbeidsområdet

Vi søker en person som kan arbeide deler av tiden på havet om bord i forskningsfartøy og fiskefartøyer med utprøving og innsamling av data fra ulike fiskeredskaper. En del av jobben vil foregå på land med klargjøring og ettersyn av utstyr, samt enkel bearbeiding av fansgtdata og undervannsvideo-opptak.

Den som tilsettes skal arbeide med innsamling av fangstdata fra ulike redskapstyper og kunne arbeide med enkle undervannsopptak parallelt med forsøk. Data og filmopptak skal deretter bearbeides fram til materiale som kan brukes i publikasjoner og annen type presentasjoner.

I det daglige arbeidet vil den som tilsettes ha ansvar for at redskaper og utstyr til forskningsoppdrag er oppdatert og klargjort før bruk, og at utstyret karteres og merkes forsvarlig før lagring etter bruk. Den ansatte må kunne tolke arbeidstegninger av fiskeredskaper og følge opp bestillinger av nytt utstyr fra ulike fabrikanter. Etter endt oppdrag på havet må alt forskningsutstyr (så som fiskeredskaper, kameraer, undervannshus, arbeidsklær, o.l.) etterses/foretas service eller reparasjon på, pakkes og karteres på forsvarlig vis.

Kvalifikasjonskrav

Den som tilsettes bør ha mastergrad eller tilsvarende fra marine fag og har ferdigheter med bruk av programvarer som word, excel og powerpoint for framstilling av arbeidsskisser og tegninger. Videre må denne personen ha kjenneskap til norsk fiske, og det er en fordel om den som ansettes har erfaring fra forskningsarbeid på båt og/eller erfaring som fisker.

Den som ansettes bør minimum ha grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere (STCW). Den som tilsettes må kunne snakke og forstå norsk og samtidig beherske engelsk skriftlig og muntlig. Vi vil vektlegge gode referanser på samarbeidsevne på båt og det er en fordel om den som søker har erfaring med bøting/reparasjon av fiskeredskaper. Da en del av arbeidet vil bli utført på UIT’s fartøylager, vil det være nødvendig med sertifikat for truck (T1-T4) og bil. Personen må være praktisk anlagt samt løsningsorientert, i tillegg til å ha en god forståelse for vitenskapelige forsøksprosedyrer.

Språk

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig. Les hvordan du dekker språkkravet.

Vi kan tilby

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter statens regulativ kode 1087 overingeniør. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og karakterutskrift
 • Attester og referanser med kontaktinformasjon
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Dokumentasjon på norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk.

Bedømmelse forutsetter at overnevnte søknadsdokumenter er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen ved:

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen