Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Overingeniør ved elektronikkverkstedet - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 26.03.2020

Om stillingen

Ved Elektronikkverkstedet, Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig en fast stilling som overingeniør.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet er ett av seks fakulteter ved Universitetet i Tromsø. Fakultetet er det største ved UiT målt i antall ansatte. Fakultetet har ca. 1200 ansatte og ca. 4600 studenter. Det helsevitenskapelige fakultet har ti institutter og en fakultetsadministrasjon. Stillingen inngår i et team som består av 2,4 elektronikkstillinger som, sammen med 2 stillinger ved mekanisk verksted, har ansvaret for reparasjon og vedlikehold av fakultetets forskningsutstyr. Fakultetets store bredde i forskningsaktivitet medfører mange varierte og spennende oppgaver for teamet.

Arbeidsoppgaver

 • Reparasjon og vedlikehold av instrumenter på fakultetet. Instrumenteringen inneholder en blanding av elektronikk og mekanikk, optikk og detektorer basert på ulike sensorteknikker.
 • Konstruksjon av tilleggsutstyr og tilpassing av eksisterende utstyr.
 • Registrering av nyinnkjøpt forskningsutstyr på fakultetet.
 • Innkjøp av deler og utstyr til eget bruk, samt bistå brukere med råd om fornyelse og innkjøp av instrumenter/utstyr.
 • Feilsøk og enklere service på frys- og kjøleutstyr.

Stillingen inneholder spesialistfunksjoner med selvstendig ansvar på avanserte instrumenter. Opparbeidelse av spesialkompetanse vil skje ved intern opplæring og eventuelle spesialkurs hos utstyrsleverandør.

Endringer i stillingens innhold og arbeidsoppgaver må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves 3-årig bachelor innenfor et av fagområdene elektronikk, mekatronikk, reguleringsteknikk, automatisering eller tilsvarende. Realkompetanse for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet. I tillegg kreves det relevant erfaring.

Det kreves at søker behersker norsk flytende skriftlig og muntlig, og gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig.

Vi søker en positiv og kreativ person som både kan arbeide selvstendig og i team. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vennligst oppgi eventuelle referanser.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087. Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger ved:

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen