LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Overingeniør - Institutt for teknologi og sikkerhet

Søknadsfrist: 17.05.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ønsker du å jobbe på ett av Norges største universiteter? Er du serviceinnstilt og systematisk, og har et ønske om å bidra? Da kan dette være jobben for deg!

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi er det ledig fast 100 % stilling som overingeniør. Stillingen er tilknyttet Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS).

ITS er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttet har ca. 90 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger, og det er ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfartsfag, nautiske fag, ingeniørfag og sikkerhetsfag.

Stillingen inngår i et team sammen med de øvrige laboratorieingeniørene ved instituttet. Nærmeste leder er kontorsjef. Lab. teamet er en støttefunksjon for utdanning og forskning ved ingeniørutdanningene både ved NT-fakultetet og IVT-fakultetet i Tromsø.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling av laboratorieutstyr til undervisning og forskning
 • Generell drift og vedlikehold av laboratorieutstyr
 • Assistere i undervisning ved laboratorieøvelser eller praktiske oppgaver
 • Assistere forelesere, forskere og studenter i bruk av teknisk utstyr
 • Bistå studenter i forbindelse med prosjektarbeid o.a.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Lab. koordinator Ståle Antonsen:

eller instituttleder ved Institutt for automasjon og prosessteknologi Tor Schive:

Institutt for teknologi og sikkerhet

Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø er en interessant og spennende arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø for ansatte og et godt læringsmiljø for studenter. Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning. Våre studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet.

Tromsø er velkjent som en aktiv by med flere internasjonale kulturaktiviteter, så som film- og musikkfestivalene Tromsø Internasjonale Filmfestival og Nordlysfestivalen. Tromsø har en spennende natur med rike turmuligheter både sommer og vinter, og en vennlig og åpen internasjonal befolkning.

Kvalifikasjoner

Det kreves minimum ingeniørutdanning eller tilsvarende innenfor ett av følgende fagområder:

 • Automasjon/kybernetikk
 • Elektronikk
 • Elektro
 • Informatikk / data
 • Mekatronikk

Søkeren må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.

Fordel for ansettelse

 • Relevant fagbrev
 • Relevant arbeidserfaring
 • Gode IT- kunnskaper
 • Gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du er serviceinnstilt, selvstendig og initiativrik
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du har systemforståelse og liker utfordringer
 • Du kommuniserer godt og liker å jobbe med studenter

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vil det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med stort fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, eks trening i arbeidstiden

Lønn etter statens regulativ 1087 overingeniør. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS