LEDIG STILLING VED SINTEF

Tekniker - Drift og service av teknologi for havbruksforskning

Søknadsfrist: 15.08.2022

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2100 medarbeidere fra 80 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn


Les mer om SINTEF her.

SINTEF Ocean er et av seks institutt som utgjør SINTEF. Vi jobber med forskning og innovasjon knyttet til havrommet for nasjonal og internasjonal industri. Vår ambisjon er å videreføre Norges ledende posisjon innenfor marinteknisk og biomarin forskning. Sammen med næringsliv og myndigheter utvikler vi fremtidsrettede løsninger for bærekraftig utnyttelse av havet. Vårt hovedkontor er i Trondheim, og vi har avdelinger i Tromsø, Hirtshals, Oslo, Ålesund og Bergen.

Vil du delta i arbeidet med å forme fremtidens havbruksnæring?

SINTEF Oceans Havbruksavdeling samarbeider tett med både næringsaktører og myndigheter for å tilstrebe bærekraftig vekst og verdiskapning.

SINTEF Ocean er et av verdens ledende forskningsmiljø innen teknologier for havbruksnæringen og favner over de fleste utviklingsretningene i næringen, deriblant konvensjonelt merdbasert havbruk i sjø, delvis lukket produksjon i sjø, fiskeoppdrett på land og havbruk til havs.

SINTEF Ocean har tilgang til verdensledende laboratorier for forskning, samt testing og verifikasjon av teknologier. Satsningen på Ocean Space Centre bidrar til at SINTEF Ocean nå går inn i en fase der styrking og utvikling av sjøbasert infrastruktur blir enda viktigere. Stillingen er tilknyttet SINTEF ACE (Aqua Culture Engineering). SINTEF ACE er verdens eneste fullskala havbrukslaboratorium.

SINTEF har forsknings- og utviklingstillatelse for oppdrett av laks ved flere ulike lokaliteter. SINTEF ACE har ansvaret for instrumenter, utstyr, skap, fartøy mm. ved disse lokasjonene.SINTEF ACE har en stor instrumentpark og et eget forskningsfartøy med kran, ROV og moderne utstyr om bord. Grunnet stadig økende etterspørsel etter SINTEFs kompetanse og tjenester, søkes det nå etter en person som kan være med på å drifte denne infrastrukturen.

Vi søker derfor etter:

Tekniker som kan drifte forskningsutstyr og gjennomføre feltoppdrag på SINTEF ACE sine havbruksinstallasjoner.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev eller teknisk fagskole
 • Gjerne utdanning og/eller erfaring fra noen av disse fagene

- Elektronikk

- Automasjon

- Maritime fag

- IT/datateknikk

- Havbruk

- Mekaniske fag

 • Erfaring som tekniker, montør, serviceingeniør, elektriker, driftsoperatør e.l.
 • Fordel (ikke krav) med erfaring fra havbruk, eller maritime fag
 • Generelt god teknisk forståelse

Arbeidsoppgaver:

 • Kalibrering og vedlikehold av utstyr/instrumentering.
 • Reparasjoner, lodding og feilsøking.
 • Logistikk og service.
 • Montering og service på utstyr over og under vann. Bistå forskere med praktisk tilrettelegging og gjennomføring av havbruksforskning.
 • Andre arbeidsoppgaver må påregnes etter hvert som du får økt kompetanse og ny teknologi innfases.
 • Arbeidet foregår i hovedsak ved SINTEF Oceans lokaler på SeaLab i Trondheim, men feltoppdrag på havbruksinstallasjoner må påregnes, feltarbeidet utføres vanligvis på merd eller fra båt.
 • Opplæring blir gitt og du vil jobbe i team sammen med erfarne teknikere/forskere/ingeniører.

SINTEF Ocean søker medarbeidere som er:

 • Nysgjerrige, engasjerte og opptatt av faglig utvikling, både for seg selv og for teamet.
 • Kommuniserer godt på norsk.
 • Behersker engelsk skriftlig og muntlig.
 • Trives på sjøen.
 • Gode på feilsøking.
 • Strukturerte og har god orden.
 • Ansvarsfull, selvstendig og får jobben gjort.

SINTEF Ocean tilbyr:

 • Gode utviklings-/og karrieremuligheter.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tverrfaglige team.
 • Dyktige og trivelige kollegaer.
 • Et levende og inspirerende fagmiljø som på flere områder er verdensledende.
 • Konkurransedyktig lønn og fleksibel arbeidstid.
 • Gode velferdsordninger, som pensjons- og forsikringsordninger, i tillegg til betalt påske- og juleferie.

Arbeidet foregår i hovedsak ved SINTEF Oceans lokaler på SeaLab i Trondheim, men feltoppdrag på havbruksinstallasjoner må påregnes.Kortfattet søknad med CV og attester/vitnemål sendes innen 15. august.Synes du dette virker spennende og vil høre mer?

For nærmere informasjon om stillingen og en uforpliktende samtale, ta kontakt med:

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS