Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Overingeniør i instrumentering - Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Søknadsfrist: 16.03.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker kandidater til spennende stilling som overingeniør i instrumentering ved laboratoriet på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 660 studenter ved instituttet.

Den som ansettes skal bidra med god og relevant laboratorieundervisning og sørge for at laboratoriene driftes på en god og forsvarlig måte. Arbeidsoppgavene er teknisk varierte og inkluderer mye samarbeid på tvers av avdelinger i et internasjonalt miljø. Vi ønsker en nysgjerrig person som følger med på hva som finnes av måletekniske metoder som vi kan bruke på ulike konstruksjoner og materialer. Overingeniør vil få ansvar for instituttets måletekniske utstyr og veilede i bruk av dette.

Hovedoppgaver

 • vedlikeholde og utvikle måleteknisk utstyr, foreslå investeringer i nytt utstyr
 • sette opp instrumenter og sensorer for logging på konstruksjoner i laboratorier og ute i felt
 • veilede og undervise ansatte og studenter i laboratoriene
 • bistå i forskningsaktiviteter

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant erfaring med montering og logging av sensorer på konstruksjoner
 • erfaring med bruk av relevante IT-verktøy
 • god muntlig og skriftlig fremstillingevne på norsk og engelsk
 • førerkort klasse B

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har fysikk til å utføre noe tungt monteringsarbeid på høye og i trange konstruksjoner
 • kan lodde og lage enkle innfestinger for sensorer
 • kan programmere og raskt sette seg inn i spesiell programvare til forskjellig utstyr
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1087, kr 532 300-584 000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avløninng og/eller ansettelse som senioringeniør vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf 51831419, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Stavanger har få kvinner i ingeniør stillinger og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen