Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Overingeniør i byggfag

Søknadsfrist: 01.08.2019

Laboratoriet ved Institutt for maskin, bygg og materialteknologi søker Overingeniør i byggfag

Om stillingen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 660 studenter ved instituttet.

Universitetet i Stavanger søker etter overingeniør i byggfag til laboratoriet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi. Arbeidet vil primært være knyttet til teknisk planlegging med fag som geoteknikk, vegplanlegging og BIM.

Hovedoppgaver

 • planlegge og gjennomføre undervisning i laboratorier
 • veilede studenter i bruk av digitale verktøy
 • ivareta helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K) i laboratoriene
 • drift og vedlikehold av utstyr
 • veiledning og tilrettelegging for studenter i forbindelse med eksperimentell virksomhet under utførelse av bacheloroppgaver, masteroppgaver og doktorgradsprosjekter
 • delta i forskningsprosjekter, utviklingsoppgaver, oppdragsvirksomhet og andre faglige oppgaver som instituttet påtar seg

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • bachelorgrad i bygg med planleggingsfag eller tilsvarende
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • har kjennskap til bruk av digitale verktøy som Novapoint, Focus, ArcView, Solibri, GIS line og andre
 • har fysikk til å håndtere noe tungt arbeid
 • liker å veilede studenter
 • er serviceinnstilt, fleksibel og imøtekommende
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er selvstendig, effektiv og strukturert
 • er proaktiv, resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1087, kr 513 600 - 615 900 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51811419, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Universitetet i Stavanger har få kvinner i ingeniør stillinger og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen