LEDIG STILLING VED OSLOMET

Studentassistent ved LUI (Grunnskolelærerutdanningen)

Søknadsfrist: 04.08.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Studentassistent ved LUI, Grunnskolelærerutdanningen, for kompletterende lærerutdanning

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Studentassistent ved LUI, Grunnskolelærerutdanningen, for kompletterende lærerutdanning

Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra med faglig støtte til andre studenter?

Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av pandemien. Det meste av undervisningen har i lang tid vært digital og campus tidvis stengt. Alle fakulteter ved OsloMet ansetter nå studenter som en del av Kunnskapsdepartementets tiltakspakke for studenter (Studentpakken). Studentene skal jobbe med faglig oppfølging av medstudenter. Tiltaket skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studenter ved OsloMet. Vi oppfordrer engasjerte studenter til å bidra i dette viktige arbeidet.

Kompletterende lærerutdanning er et videreutdanningstilbud for personer med flyktningbakgrunn som er utdannet lærere fra sine hjemland og skal ta videreutdanning for å kunne jobbe som lærere i Norge. Til høsten skal studentene ha sitt andre semester i studiet og ta emnet KOML6200 Lærerprofesjonen og profesjonsrettet norsk, der studentene skal få innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til lærerrollen i norsk skole og videreutvikle sine norskspråklige ferdigheter med et spesielt fokus på profesjonsrettet språk. 

Mer informasjon om kompletterende lærerutdanning og emnet Lærerprofesjonen og profesjonsrettet norsk finner du her: https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-lui/kompletterende-lererutdanning-120-studiepoeng

Dine oppgaver vil i hovedsak være

Som studentassistent skal du være støttespiller for studentene i deres norskspråklige og fagspråklige utvikling. Studentassistenten skal planlegge og igangsette aktiviteter for faglig oppfølging av andre studenter og skal jobbe med:

 • Jevnlige møter med studentene (5 møter i løpet av høstsemesteret 2021) for å hjelpe dem å tolke og arbeide med oppgavene i studiene, videreutvikle sine norskferdigheter og drøfte pensumlitteratur. Studentene har studiedager tirsdager og torsdager. Det er ønskelig med å holde de fysiske møtene til disse dagene, men det blir ikke hver uke.
 • Tilbakemelding på studentoppgaver (interaktive oppgaver på Canvas og studentenes øvelsestekster til norskprøven)
 • Samarbeid og møter med emneansvarlig for informasjon, oppfølging underveis og evaluering.

Arbeidet er forventet å kreve ca. 30 timer i alt i perioden 10.08.2021 til 20.12.2021, med oppmøte fortrinnsvis på tirsdager og torsdager.

Vi ønsker deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper

 • du må være en registrert student når du søker og i perioden stillingen varer
 • du har gode kommunikasjonsevner
 • du har god digital kompetanse og erfaring med digitale møteverktøy
 • du er kreativ og synes det er spennende å være i kontakt med personer med ulike bakgrunner
 • du har interesse for og evt. erfaring med undervisning i norsk som andrespråk

Personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner og resultater vil bli vektlagt.

Vi gjør oppmerksom på at du som studentassisten ved OsloMet ikke kan ha kontrakter med universitet som til sammen overstiger 37,5 stillingsprosent, tilsvarende 15 timer i uken i gjennomsnitt.

Vi kan tilby deg

 • fast lønn i henhold til angitte timer og arbeidsperiode i lønnstrinn 29 (kr.174,62 per time)
 • opplæringspakke for studentassistenter ved OsloMet
 • mulighet til å gjøre en viktig forskjell for dine medstudenter
 • mulighet for faglig utvikling og relevant erfaring
 • mulighet for å samarbeide med andre studenter og fakultetets ansatte

For å søke må du laste opp kopi av gyldig studentbevis, CV, karakterutskrift og en kort søknadstekst på mellom 150 og 300 ord som vedlegg i rekrutteringssystemet. Søknad og dokumenter må være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 04.08.2021

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/05138-9

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS