Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelige assistenter deltid LCBC

Søknadsfrist: 24.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig 1-2 deltidsstillinger som vitenskapelige assistenter ved Research Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition, LCBC (www.oslobrains.no), ved Psykoligisk institutt, Universitetet i Oslo.

Tilsettingen er midlertidig for ett år, med mulighet for forlengelse, og stillingen passer for en student. Stillingene er på timebasis tilsvarende opptil 30% stilling.

Forskningssenteret

LCBC er et aktivt, tverrfaglig forskningssenter med rundt 30 fulltidsstillinger. Vårt overordnende forskningsmål er å bidra til bedre forståelse av endringer i hjernen og kognitive funksjoner fra fødsel, gjennom utvikling og til høy alder, i friske personer og i ulike pasientgrupper.

Prosjektene

LCBC driver flere store longitudinelle forskningsprosjekter der til sammen rundt 1000 deltagere følges med repeterte undersøkelser. Disse undersøkelsene inkluderer kognitiv og nevropsykologisk testing, hjerneavbildning og en rekke andre psykologiske og biologiske mål. Formålet med prosjektene er å bedre forstå hvilke endringer i hjernen og våre kognitive funksjoner som skjer gjennom utvikling og gjennom voksenlivet, og å finne ut hvilke faktorer som ser ut til å være av størst betydning. De fleste deltagerne i prosjektene er friske frivillige, mens noen vil ha ulike biomedisinske risikofaktorer som kan ha innflytelse på hjerne og kognisjon.

Mer om stillingen

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være allsidige, og vil blant annet inkludere å følge forskningsdeltakere til MR-undersøkelser, utføre både nevropsykologisk testing og MR-undersøkelser og punching av innsamlet data fra ulike forskningsprosjekter. Stillingene innebærer kvelds- og helgejobbing.

Kvalifikasjonskrav

 • Student eller utdannet innen relevante fag, fortrinnsvis psykologi
 • Studenter bør ha minst tre semestre igjen av studiene
 • Flytende norsk både muntlig og skriftlig er en forutsetning
 • Fleksibilitet

Personlige egenskaper

 • Interesse for forskning og human kognitiv nevrovitenskap
 • Være lærevillig og selvstendig
 • Søkere bør ha evne til å jobbe med godt i både grupper og på egenhånd
 • Søkere bør trives med presisjonsarbeid
 • Gode kommunikasjonsevner er en forutsetning

Vi tilbyr

Du vil bli del av et svært aktivt forskningsmiljø som ligger i den internasjonale forskningsfronten og samarbeider med flere av de beste laboratoriene i verden innenfor kognitiv nevrovitenskap. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper da du vil få all nødvendig opplæring, men erfaring med nevropsykologisk testing er en fordel. Du vil bli involvert i et miljø preget av tett samarbeid på tvers av forskningsprosjekter.

 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 402 600 til kr 456 100 i 100 % stilling, avhengig av kompetanse, i stillingskodene 1019 og 1020
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på 1 side, der motivasjonen for å søke stillingen beskrives
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål med karakterutskrift og attester
 • Minst to referanser

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervju med utvalgte kandidater.

Kontaktinformasjon

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søk på stillingen