Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent ved NORMENT

Søknadsfrist: 26.07.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Norment: Norsk senter for forskning på mentale lidelser er underlagt Institutt for klinisk medisin (Klinmed). Klinmed har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Deltidsstilling som vitenskapelig assistent ved NORMENT

Om stillingen

En stilling som vitenskapelig assistent er ledig ved NORMENT, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Stillingen er knyttet til Institutt for klinisk medisin med arbeidssted på Oslouniversitetssykehus (Ullevål).

NORMENT er et av Norges forskningsråds Sentre for fremragende forskning. Senteret har et stort og aktivt forskningsmiljø på psykotiske lidelser, som inkluderer leger, psykologer, biologer, fysikere og statistikere. Vi forsker på årsaker, sykdomsmekanismer, forløp og behandling av psykotiske lidelser. De forskjellige forskningsgruppene er samlokalisert i to tilgrensendebygg, og stillingen gir en unik mulighet for moderne translasjonsforskning ved psykiske lidelser.

Den aktuelle stillingen er knyttet til senterets multimodale magnetresonans (MR) avbildningsgruppe som driver pasientrettede translasjonsforskning og driver bildediagnostiske og elektrofysiologisk karakterisering av prosjektdeltakeres hjerner ved alvorlig psykisk lidelse.

Stillingen varer fram til 31.12.2023 og har et estimert omfang på 80 %. Det kan også være aktuelt med ansettelse i 40-50 % stilling etter søkerens ønske. Den som ansettes blir ansvarlig for depraktiske aspekter av den kliniske EEG-registrering. Det betyr å undersøke forsøkspersoner med EEG-utstyr og se til så at all nødvendig utstyr er tilgjengelig.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Undersøke forsøkspersoner med EEG-utstyr
 • Se til at all nødvendig utstyr for EEG-registrering er tilgjengelig og fungerende
 • Bidra til oppdatering av EEG lab-protokoll
 • Holde oversikt over alt som brukes i EEG-rommet og kommunisere med innkjøp ved behov
 • Veiledning og opplæring av studenter og andre som skal gjøre EEG-registrering
 • Bidra til gruppens EEG-forskning

Opplæring vil bli gitt.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning innen psykologi, helse og sosialfag eller andre relevante fagområder på bachelorgradsnivå ved ansettelse i SKO 1019 og mastergradsnivå ved ansettelse i SKO 1020
 • Aktuelle kandidater må ha tilstrekkelig god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/et annet skandinavisk språk eller engelsk
 • Interesse og motivasjon for forskning på psykiske lidelser
 • Det er nødvendig med grunnleggende EEG-ferdigheter
 • Det legges stor vekt på kjennskap til arbeidsområdet og relevant erfaring for oppgavene som ligger til stillingen
 • Erfaring fra arbeid med pasienter innenfor psykiatrien er en fordel

Personlige egenskaper

 • Pålitelig og ansvarsbevisst
 • Motivert for å kunne ha en krevende jobb, med delvis høyt tempo i hverdagen
 • Trives med rutinepregede oppgaver, men kan omstille seg ved behov
 • Kan arbeide selvstendig på egen hånd, men også sammen med andre og på tvers av ansvarsområdene når det trengs
 • God serviceinnstilling
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kunne etterleve strenge etiske krav

Ved vurdering av søknadene vil søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomførearbeidet vektlegges. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • Landets største forskningsmiljø innen psykiske lidelser
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Lønn som vitenskapelig assistent SKO 1019 (med bachelorgrad) i spennet kr 417 900 –471 300 NOK eller i SKO 1020 (med mastergrad) 478 300 – 526 100 NOK fastsatt etter individuell vurdering avhengig av kompetanse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Liste med referansepersoner (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS