Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 08.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Psykologisk institutt

Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC)

Om stillingen

Det er ledig 1-2 fulltidsstillinger som vitenskapelig assistent ved Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC), ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Ansettelsesperioden er for 1-2 år. Samlet ansettelsestid som vitenskapelig assistent kan ikke overstige to år.

Forskningssenteret

LCBC er et aktivt, tverrfaglig forskningssenter med rundt 25 fulltidsstillinger, inkludert professorer/førsteamanuenser, forskere, postdoktorer, PhD stipendiater, ingeniører og flere fulltids og deltids vitenskapelige assistenter, i tillegg til støttepersonell og assosierte internasjonale forskere. Vårt overordnede forskningsmål er å bidra til bedre forståelse av endringer i hjernen og kognitive funksjoner fra fødsel, gjennom utvikling og til høy alder, i friske personer og i ulike pasientgrupper.

Prosjektene

LCBC driver flere store longitudinelle forskningsprosjekter der til sammen rundt 1000 deltagere følges med repeterte undersøkelser. Disse undersøkelsene inkluderer kognitiv og nevropsykologisk testing, hjerneavbildning og en rekke andre psykologiske og biologiske mål. Formålet med prosjektene er bedre å forstå hvilke endringer i hjernen og våre kognitive funksjoner som skjer gjennom utvikling og gjennom voksenlivet, og å finne ut hvilke faktorer som ser ut til å være av størst betydning. De fleste deltagerne i prosjektene er friske frivillige, mens noen vil ha ulike biomedisinske risikofaktorer som kan ha innflytelse på hjerne og kognisjon. Prosjektene er finansiert fra Det europeiske forskningsrådet, Norges forskningsråd, Nasjonalforeningen for folkehelse, Psykologisk Institutt og Universitetet i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere datainnsamling; rekruttering av deltagere, booking og oppfølging før/under/etter deltagelse.
 • Gjennomføre nevrokognitive-tester og andre undersøkelser som VR, EEG etc.
 • Gjennomføre MR-skanning av deltagere på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet.
 • Skåring og punching av data.
 • Datacleaning.
 • Bistå senteret med andre oppgaver relevant til datainnsamling.

Stillingene er veldig viktige for forskningen som gjøres i senteret, og vil gi et unikt innblikk i moderne human nevrovitenskapelig forskning. De vitenskapelige assistentene vil jobbe tett med andre forskerne i gruppen, og bli en integrert del av mye av aktiviteten ved LCBC.

Stillingen vil innebære noe kvelds- og helgejobbing. Det kan også bli aktuelt med noe nattjobbing.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

 • Søkere må ha gjennomført profesjonsstudium eller mastergrad innen relevante fagområder, fortrinnsvis psykologi. Nevrovitenskap, medisin eller lignende kan også være aktuelt.
 • Søkere bør ha interesse for nevropsykologisk testing, MR, EEG og VR.
 • Entusiasme, fleksibilitet, arbeidskapasitet, evne til samarbeid og kommunikasjon er viktige personlige egenskaper.
 • Arbeidsoppgavene innebærer kommunikasjon med og testing av deltakere i ulike aldersgrupper, og det er et krav at søker har meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Flere av forskerne som kandidaten vil jobbe tett med snakker engelsk, så god beherskelse av muntlig engelsk er også en forutsetning.
 • Stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse

Det er viktig med motivasjon og ønske om å bidra til forskning innen nevropsykologi/ nevrovitenskap. Du må trives med å jobbe tett med mange kolleger, men samtidig være selvstendig. Nøyaktighet og pålitelighet er nødvendige egenskaper, og du bør like oppgaver som å koordinere undersøkelser, forholde deg til deltagere i prosjektene, og trives med kognitiv testing og andre relevante undersøkelser. Det er en fordel å ha erfaring fra arbeid med mennesker, gjerne også testerfaring, men opplæring i de spesifikke metodene som brukes vil bli gitt.

Vi tilbyr

 • Lønn i stillingskode SKO 1020 med brutto årslønn NOK 478 300 - 493 700 (ltr.51-53), avhengig av kompetanse
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på 1 side, der motivasjonen for å søke stillingen beskrives.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål med karakterutskrift og attester, og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Minst to referanser (navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

I vurderingen av søkerne vil de bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervju med utvalgte kandidater.

Andre opplysninger

Samlet ansettelsestid som vitenskapelig assistent kan ikke overstige to år ved samme institusjon. Dette gjelder også ved deltidsstillinger.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS