Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent - Psykologisk institutt

Søknadsfrist: 05.03.2021

Det samfunnsvitenskapelig fakultet

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Om stillingen

Psykologisk institutt utlyser en midlertidig 100 % stilling som vitenskapelig assistent innenfor to prosjekter for en periode på 2 år fra tidligst 1. April 2021. Denne stillingen passer godt for deg som har avsluttet bachelorstudiet eller masterstudiet. Stillingen kan også deles opp i to eller flere deltidsstillinger dersom du er student og ønsker å jobbe ved siden av.

Vi trenger assistenter med bred kompetanse for å støtte forskningen i prosjektene som er finansiert av Norges forskningsråd. Det ene prosjektet handler om matematikkinteresse og det andre prosjektet om Aha-opplevelser hos barn. Du jobber innenfor begge prosjekter. Arbeidsoppgavene kan for eksempel være; utvikling og pilotering av testmateriell, rekruttering av deltakere, ulike oppgaver relatert til datainnsamling, forberedelse av data for analyser, og annet praktisk prosjektarbeid.

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum bachelorgrad i psykologi eller annet relevant fag
 • Interesse for forskning
 • Arbeidserfaring fra overnevnte oppgaver er en fordel
 • Erfaring med å jobbe med barn er en fordel
 • Kandidaten må beherske norsk flytende og ha gode engelskkunnskaper
 • Det kreves politiattest for å jobbe med barn, og må framlegges for å tiltre stillingen

Personlige egenskaper

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på personlige egenskaper som:

 • Evne til samarbeid
 • Fleksibilitet
 • Engasjement
 • Evne til å planlegge

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 404 400 - 458 900 avhengig av kompetanse
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen) inntil 400 ord.
 • Skriv hvilken stillingsprosent du ønsker å jobbe; f.eks. 80 til 100% eller 40% til 60%.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Minst to referanser (navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervjuer med utvalgte kandidater.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Samlet ansettelsestid i stilling som vitenskapelig assistent kan ikke overstige to år og stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Se forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS