Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor innen utdanningsutvikling

Søknadsfrist: 29.03.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og er internasjonalt ledende på flere områder. Vi har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene, og dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning. Virksomheten har 800 doktorgradskandidater, 1100 vitenskapelig ansatte, 450 teknisk-/administrativt ansatte og 6000 studenter.

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Administrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har ledig en nyopprettet fast stilling som universitetslektor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Stillingen inngår i fakultetsadministrasjonens studieseksjon ved Kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT), men vil også være nært knyttet til fakultetets senter for fremragende utdanning, Center for computing in science education (CCSE).

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et sterkt fokus på utdanningsutvikling. Som en del av dette står helhetlig integrasjon av programmering og beregninger i de ulike utdanningene sentralt, http://www.mn.uio.no/om/strategi/utdanningsstrategi/. Den som tilsettes vil bidra i utvikling av denne utdanningsdimensjonen i ulike sammenhenger.

Beskrivelse av stillingen

Fakultetet har en ambisjon om at «våre kandidater skal lykkes faglig og profesjonelt». MN har lange og gode tradisjoner som et forskningsfakultet, og det faglige perspektivet vil stadig dominere i våre utdanninger. Et sentralt element i dette er utdanningsutvikling med et tydelig og integrert beregningsperspektiv, tilpasset de ulike fagene. Den som tilsettes vil få et særlig ansvar for å bidra i dette arbeidet: i begynnerundervisningen i ulike fag ved fakultetet, mot ulike sider av «Fagfornyelsen» i skolen der programmering nå integreres i ulike fag, og mot andre fag (utenfor realfag) både på universitetsnivå og videregåendeskole-nivå.

Det forventes at den som fyller stillingen bidrar til å utvikle tilbudet gjennom en forskertilnærming til innhold og form på utdanningene.

Den som tilsettes vil stå sentralt i utvikling og gjennomføring av disse utdanningstilbudene, blant annet i samarbeid med staben ved CCSE, KURT, fakultetsledelsen, instituttene og deres ansatte samt skolesektoren.

Kvalifikasjonskrav

For stillingen kreves gjennomført mastergrad, en bred faglig bakgrunn i realfag og gjerne også andre fag og dokumentert kompetanse i realfaglig programmering. Det forutsettes også bred pedagogisk kompetanse og undervisningsbakgrunn helst både fra skole og universitetsnivå. For å lykkes med arbeidet vil det være avgjørende med evne til å inspirere og engasjere både lærere i skolen og studenter og ansatte på universitetet.

Følgende vil bli tillagt vekt i vurderingen av søkerne, utover dokumentert mastergrad:

 • Bred faglig kompetanse i realfag, inkludert matematikk og programmering, helst også i et humanistisk fag eller samfunnsfag.
 • Relevant erfaring med utvikling og gjennomføring av undervisningstilbud med beregningspreg fra skole og høyere utdanning.
 • Demonstrert evne til å utvikle og gjenomføre aktiviserende undervisning.
 • Demonstrert evne til samarbeid med ulike grupper av ansatte og studenter.

Personlige egenskaper

I tillegg til formelle faglige kvalifikasjoner er det avgjørende med gode personlige egenskaper som spenner bredt fra det innovative og til samarbeid og kommunikasjon.

 • Du er utadvendt, selvstendig, resultat- og utviklingsorientert, strukturert og grundig
 • Du er analytisk og systematisk
 • Du har sterk gjennomføringsevne
 • Du har engasjement, er kreativ og tar initiativ
 • Du er positiv, konstruktiv og fleksibel
 • Du trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø samtidig som du ser og ivaretar helheten
 • Det har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø og arbeidsfellesskap der kolleger gjør hverandre gode

Det kreves at søkeren må kunne gi god og engasjerende undervisning på flytende norsk eller annet skandinavisk språk, samt engelsk. Utvalgte kandidater vil bli bedt om å demonstrere sine undervisningsferdigheter gjennom prøveundervisning, hvor bruk av studentaktive læringsformer er forventet. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 532 300 til kr 640 200 avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Publikasjonslister
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, epost:[email protected], telefon 22 85 16 06

Søk på stillingen