Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor - Videreutdanning for lærere

Søknadsfrist: 06.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning er det ledig en midlertidig stilling som universitetslektor tilknyttet videreutdanning for skoleledere. Instituttet tilbyr nasjonal rektorutdanning og videreutdanning i ledelse av lærings- og læreplanarbeid på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og oppdrag tilpasset kommuner. Stillingen har en varighet på ett år, med oppstart 1. august 2020.

Stillingen er tilknyttet videreutdanningsoppdragene for skoleledelse. I tillegg vil det kunne komme noen oppgaver tilknyttet masterprogrammet i utdanningsledelse.

Mer om stillingen

Stillingen er en undervisningsstilling som er tillagt 75 % undervisning, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon.

Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i studieplanlegging, undervisning, veiledning og eksamensarbeid på instituttets videreutdanningsoppdrag for skoleledere
 • Ivareta og bidra til å utvikle utdanningskvaliteten for de utdanningstilbudene man deltar i, eller har ansvar for
 • Delta i FoU-arbeid sammen med fagmiljøet i utdanningsledelse
 • Administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant mastergrad eller hovedfag
 • Bred erfaring fra ledelse og undervisning i grunnopplæringen
 • Dokumentert kunnskap om det norske utdanningssystemet
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Erfaring med etter- og videreutdanning av skoleledere vil bli tillagt vekt.

Det forutsettes at den som ansettes, behersker norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse.

I rangering av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner innm, også søkernes formidlingsevne og personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 583 900 til kr 667 200, avhengig av kompetanse, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009)
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. publikasjonsliste

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil eventuelt etterspørres senere.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen