Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor - Naturhistorisk museum / Klimahuset

Søknadsfrist: 29.03.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Naturhistorisk museum (NHM) består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen og samlingsmagasinet på Økern.Forskning, vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitetet i Oslo. Museet har ca. 150 ansatte, hvorav ca. 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Universitet i Oslo ved Naturhistorisk museum (NHM) åpner Klimahuset i Botanisk hage på Tøyen våren 2020. Klimahuset vil gi rom for utstillinger, opplevelser og debatt om klima og klimaendringer. Klimahuset er et miljøvennlig bygg på 650 kvm og skal fylles med aktiviteter fra morgen til kveld. Klimahuset er organisert som en avdeling i Seksjon for utadrettet virksomhet.

Vi søker universitetslektor med miljø- og klimafaglig kunnskap.

Mer om stillingen

Vi søker en dyktig pedagog med miljø- og klimafaglig kunnskap til en fast stilling i avdeling Klimahuset ved Naturhistorisk Museum (NHM). Vår nye medarbeider vil utvikle pedagogisk opplegg om miljø, natur, vær og klima rettet mot barnehagebarn og lavere trinn i grunnskolen. Formidlingen vil hovedsakelig gjennomføres utendørs i Botanisk hage og i Klimahagen og legge vekt på utforskning, opplevelser og læring. Stillingen inngår i et team med andre formidlere ved NHM.

Du må ha både pedagogisk og miljø- og klimafaglig kompetanse. Du må ha evne til å utvikle og gjennomføre nye ideer, tenke tverrfaglig og ha god forståelse for målgruppen. Du må kunne arbeide i team og selvstendig i et sterkt faglig miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre og videreutvikle pedagogiske opplegg og formidle kunnskap om natur, miljø og klima for barn, barnehagegrupper i Botanisk hage og Klimahagen
 • Delta i faglig oppdatering av utstillingene i Klimahuset
 • Delta i utvikling av Klimahagen
 • Booking av barnehagegrupper
 • Gi opplæring til andre formidlere
 • Presentere og promotere Klimahusets pedagogiske opplegg mot målgrupper og fagmiljøer
 • Også andre oppgaver ved Klimahuset kan tillegges stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende innen biologi/klimarelaterte fag
 • Erfaring med å gjennomføre praktiske prosjekter om natur og miljø for barnehagebarn
 • Kompetanse på å utvikle pedagogiske opplegg for barnehagegrupper
 • Erfaring med å jobbe tverrfaglig i team
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • God kunnskap om natur, miljø og klima

Mer om de formelle kvalifikasjonskravene her:

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/vitenskapelig/retningslinjer-ansettelse-universitetslektor.html#toc2

Personlige egenskaper

 • Kreativ og nytenkende
 • Ha glede av å formidle
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe godt i team
 • Fleksibel og effektiv
 • Evne til å arbeide med korte tidsfrister

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 542 400 til kr 583 900 avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor(stillingskode 1009)
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om rekrutteringssystemet: HR-rådgiver Thomas Brånå

Søk på stillingen