Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Timelærer i norsk språk for internasjonale studenter og ansatte, heldigital undervisning

Søknadsfrist: 07.05.2021

Om engasjementene

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Den internasjonale sommerskole (ISS) har i en periode på 6 uker hver sommer et bredt kurstilbud innen hovedsakelig humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag for ca. 500 studenter fra hele verden. I tillegg til den faglige virksomheten tilbys et kulturelt program. ISS har også omfattende undervisningsvirksomhet i høst- og vårsemestrene innenfor norsk språk. ISS har en fast stab på 12 administrative medarbeidere, inkludert 2 med base ved avdelingskontoret i Minnesota, USA. I tillegg er det 5 fast ansatte lærere. I høysesongen hver sommer utvides staben med en rekke kursledere/ lærere/forelesere.

Ved Den internasjonale sommerskole (ISS), Universitetet i Oslo, lyses det ut flere engasjementer som timelærer i norsk for internasjonale studenter. I første omgang søkes det etter norsklærere som ønsker å undervise digitalt (gjennom Canvas/Zoom) i sommersemesteret (slutten av juni til begynnelsen av august), men det kan også være aktuelt å engasjere norsklærere for høstsemesteret 2021.

Den internasjonale sommerskole tilbyr vår, sommer og høst betalingskurs i norsk på flere nivåer (A2-C1) for eksterne søkere, samt for ansatte ved UiO. Vår og høst tilbys norskkurs gjennom 2 ulike programmer, Norwegian for Academics (NORA) og Norwegian for International Researchers (NORIR). Under sommersemesteret tilbys intensive norskkurs for tilreisende samt fastboende studenter (NORAIN). Sommeren 2021 tilbys det kun digitale norskkurs.

Mer om engasjementene:

 • All undervisning er digital.
 • Deler av undervisningen kan bli lagt til sen ettermiddag og kveld.
 • De som engasjeres trenger ikke å befinne seg fysisk i Oslo.

Kvalifikasjonskrav

 • Undervisingskompetanse (minimum 60 studiepoeng) i norsk språk eller norsk som andrespråk.
 • Erfaring fra (digital) norskundervisning, fortrinnsvis fra universitetssektoren, voksenopplæringen eller tilsvarende.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • relevant praksis og gode kunnskaper i bruk av IKT i undervisningssammenheng.
 • pedagogisk utdanning, pedagogisk virksomhet/undervisningserfaring fra universitet og høgskole eller særlig relevant virksomhet fra andre skoleslag, se Hvordan dokumentere din undervisningskompetanse.
 • personlig egnethet og motivasjon.

Det forutsettes at de som engasjeres behersker norsk på nivå C2 (CEFR).

Vi tilbyr

 • Lønn er timebasert, fastsatt med utgangspunkt i årslønn mellom kr. 498.800 og kr. 526.000 (ltr. 56-59), avhengig av undervisningsnivå, i stilling som universitetslektor (stillingskode 1009).
 • et faglig stimulerende arbeidsmiljø.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV hvor karakterer er oppført
 • evt. publikasjonsliste.

Søknad og CV sendes på e-post til [email protected]

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet.

Vitnemål, attester og annen dokumentasjon vil evt. bli etterspurt senere.

Andre opplysninger

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke på stilling. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS