Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Tannhelsesekretærer - Det odontologiske fakultet

Søknadsfrist: Løpende

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.


Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening. Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 530 studenter og 430 ansatte og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året.


Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Åpen kunngjøring

Vi søker etter tannhelsesekretærer til våre studentklinikker ved Institutt for klinisk odontologi (IKO). Stillinger på heltid, deltid, vikariater og faste. Våre klinikker utøver tannbehandling innen alle fagdisipliner.

Instituttet har tre klinikker: Klinikk for allmenn odontologi-voksen, Klinikk for allmenn odontologi-barn og Klinikk for spesialbehandling.

Om klinikkene

Klinikk for allmenn odontologi - voksen

Klinikken gir tannbehandling til voksne pasienter innen alle fagdisiplinene. Spesialistbehandling blir henvist til aktuelle fagavdelingar eller til Klinikk for spesialbehandling. Behandlingen blir utført av studenter på master- og bachelorprogrammene.

Klinikken består av følgende enheter:

 • Klinikk for allmenn odontologi - voksen
 • Motaksavdeling
 • Endodonti

Allmenn odontologi - barn

Klinikken gir tannbehandling til barn. Det er hovedsaklig studenter som utfører behandlingen, under veiledning av instruktørtannlege. I tillegg har klinikken spesialistutdanning- og spesialistbehandling.

Klinikk for spesialbehandling

Klinikken gir behandling til barn og voksne på spesialistnivå innen:

 • Kjeve- og ansiktsradiologi
 • Kjeveortopedi og ortognatisk kirurgi
 • Oral kirurgi og oral medisin
 • Spesialistklinikk innen protetikk og periodonti

Behandlingen blir hovedsakelig utført av tannleger under spesialistutdanning og av spesialistar. Det foregår også studentundervisning, og studenter utfører egne undersøkelser og behandling under veiledning av instruktørtannleger.

Avdeling for sterilforsyning

Avdelingen leverer sterile instrumenter og utstyr til klinikkene. Avdelingen sørger for at alle klinikker får levert instrumenter og annet utstyr som er rengjort og sterilisert etter gjeldende retningslinjer.

Ferdighetssenteret, Gaustad

Ved Ferdighetssenteret foregår den propedeutiske treningen i moderne undervisningslokaler med modeller og simulatorer

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver ved de ulike klinikkene kan være:

 • Resepsjons- og ekspedisjonsfunksjoner herunder generelle driftsoppgaver knyttet til resepsjonsfunksjonen
 • Elektronisk pasientregistrering (SALUD)
 • Oppgaver relatert til pasientbehandling
 • Hygienerelaterte oppgaver
 • Drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Noe praktisk veiledning/undervisning og tilrettelegging for demonstrasjoner og annen undervisning
 • Andre oppgaver kan bli tillagt

Ved tilsetting i klinikksekretærstilling, SKO 1379, vil arbeidsoppgaven være de samme, men tilpasset søkerens erfarings- og kvalifikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og selvstendighet.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som tannhelsesekretær
 • Autorisasjon som tannhelsesekretær
 • Relevant praksis fra yrket blir vektlagt og kan eventuelt erstatte kravet til utdanning/autorisasjon
 • Det er ønskelig med minimum to års erfaring fra klinisk arbeid i tannklinikk
 • Generelt gode datakunnskapar
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Erfaring med å yte service

Personlige egenskaper

Vi ser etter medarbeidere som trives i et miljø med stort mangfold. Videre må du være fleksibel og flink til å samarbeide, at duer initiativrik og løsningsorientert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt og vi ønsker deg som:

 • Er ansvarsbevisst
 • Er nøyaktig og systematisk
 • Har god ordenssans
 • Har god evne til kommunikasjon og evne til å formidle

Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Søkere med autorisasjon lønnes som tannhelsesekretær SKO 1545 mellom kr 430 500 og kr 466 500 (ltr 47-54), avhengig av kompetanse.
 • Søkere uten autorisasjon lønnes som klinikksekretær SKO 1379 mellom kr 416 400 og kr 466 500 (ltr 47-54), avhengig av kompetanse.
 • Stilling i IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Autorisasjon som tannhelsesekretær
 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i søknaden du har sendt inn. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Vennligst oppgi i søknaden hvor du ønsker å jobbe og om du ønkser heltid eller deltidsstilling. Stillingsandelen kan variere noe etter behov og sted. Fortrinnsvis ønsker vi at du kan jobbe fra 50 % til 100%.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Klinikksjef for Klinikk for allmenn odontologi - voksen: Tom A. Barkvoll, e-post: [email protected], tlf 22 85 20 68 / 948 16 222
 • Avdelingsleder Janne Lea, Klinikk for allmenn odontologi - voksen, e-post [email protected] tlf 22 85 20 91/92404768
 • Klinikksjef for Klinikk for allmenn odontologi - barn: Anne Rønneberg, e-post: [email protected] , tlf 22 85 22 69 / 901 76 333
 • Avdelingsleder ved Klinikk for spesialbehandling: Sissel Strømfjord, [email protected], tlf 22 85 22 46 / 952 12 811
 • HR-rådgiver Anne Grethe Søreng, e-post: [email protected], tlf 22 84 59 68 ( kun ved tekniske spørsmål)

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS