Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Ledige stillinger som konservator i et spennende flytteprosjekt - Kulturhistorisk museum

Søknadsfrist: 28.02.2021

Om stillingene

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum er et av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Kulturhistorisk museum flytter sine arkeologiske samlinger fra Historisk museum i sentrum til eksterne magasiner på Økern. Det er anslagsvis 1,7 millioner gjenstander som skal flyttes, og prosjektet går over flere år, fra oppstarten i 2018 til det avsluttes 31.12.22. Flytteprosjektet innebærer tilstandsvurdering, fotografering, databaseregistrering, merking, pakking og flytting av samtlige gjenstander. Prosjektet håndterer objekter av metall, organisk materiale og stein.

Det skal nå ansettes 3 konservatorer i prosjektet, alle stillingene med varighet ut 2022, og med ønske om snarlig tiltredelse. Stillingene utlyses med forbehold om årlige bevilgninger til prosjektet.

Ansvaret for flytteprosjektet ligger hos Arkeologisk seksjon, der de prosjektansatte også er organisatorisk plassert.

Arbeidet i prosjektet er organisert som en linje, hvor arkeolog, konservator og fotograf inngår. Arbeidet krever gode samarbeidsegenskaper på tvers av fag. Arbeidssted vil være magasinene i Historisk museum, men det kan også bli aktuelt med noe arbeid i de eksterne magasinene på Økern.

Arbeidsoppgaver

 • hente gjenstander i magasin i samarbeid med arkeolog
 • lett rengjøring av gjenstander
 • visuell tilstandsvurdering av gjenstander med oppdatering av gjenstandsdatabase
 • pakking av gjenstander, både i standardesker og i spesialemballasje for transport
 • merking av esker
 • forefallende arbeid knyttet til flytteprosjektet

Kvalifikasjonskrav

 • stillingene krever godkjent konservatorutdanning på bachelornivå, men mastergrad er ønskelig. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • erfaring med revisjonsarbeid og pakking, fortrinnsvis med arkeologisk gjenstandsmateriale
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk

Det er også ønskelig med erfaring i bruk av universitetsmuseenes database (unimus).

Personlige egenskaper

Vi ser etter nye lagspillere til et etablert og hyggelig prosjektteam, med gode samarbeidsevner og vilje til å bygge videre på det gode arbeidsmiljøet. Du er strukturert, selvstendig og har godt humør. Arbeidet er til dels fysisk krevende, og det kreves stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

 • lønn som konservator (SKO 1087 overingeniør) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 482 200 og 566 700, avhengig av kompetanse og erfaring
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Avdelingsleder Lars Groseth, mobil 926 71 990, e-post: [email protected] (for spørsmål om stillingene)
 • HR-rådgiver Marit Gamst Markussen, e-post: [email protected] (for spørsmål i forbindelse med rekrutteringsprosessen)

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS