Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Koordinator for UiOs faddersjefnettverk

Søknadsfrist: 25.10.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt har et overordnet ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon ved UiO. Avdelingen leder kommunikasjonsområdet sentralt på universitetet med ansvar for visjon, strategi, planlegging, tjenesteportefølje og kanaler samt utvikling av disse. Hovedoppgavene er bl.a. mediehåndtering, samspill med myndigheter, utvikle relasjonen og kommunikasjonen mellom UiO og omverdenen, koordinere og utvikle UiOs sentrale kommunikasjonskanaler- og oppgaver.

Om stillingen

Har du gode minner fra din egen oppstart på UiO? Eller er det noe du vil forbedre? Vi søker opptil to studentmedarbeidere som skal jobbe med studiestart i UiOs kommunikasjonsavdeling.

Koordinatorene har ansvar for å lede UiOs faddersjefnettverk og støtte faddersjefene på fakultetene med arbeidet deres fram mot studiestart i januar og august 2021. Blant arbeidsoppgavene er planlegging og ledelse av møter, kursing og opplæring av faddersjefer og oppfølging av arbeid med fadderopplæringen. Stillingen medfører også arbeid med å planlegge og gjennomføre studiestartsarrangementer for alle nye studenter på UiO.

Koordinatorene vil også bli studentenes ansikt utad for studiestart ved UiO, og være blant talspersonene våre om saker som handler om studiestart og faddere i media.

Koordinatorene har ansvar for å

 • koordinere møter i faddersjefnettverket og gi støtte til faddersjefene på fakultetene
 • utarbeide kursmateriell til opplæring av faddere
 • bidra til å planlegge og gjennomføre studiestartsaktiviteter for alle nye studenter i januar og august
 • planlegge og arrangere seminar for faddersjefene på fakultetene og kick-off for nye faddere
 • være faddernes representant ved UiO internt, i media og i samarbeid med andre institusjoner
 • jobbe med eksterne samarbeidspartnere og andre institusjoners fadderstyrer

Vi søker deg som har disse kvalifikasjonene

 • Du har selv vært fadder og studerer ved UiO
 • Du har erfaring fra arbeid med arrangementer, organisasjoner eller foreninger

Personlige egenskaper

 • Du er god til å motivere og lede andre
 • Du er flink til å jobbe strukturert og jevnt
 • Du er fleksibel, idérik og kreativ i løsningene dine

Vi tilbyr

Vervet er ment å kunne kombineres med studier, men vil i perioden rett før og under studiestart i januar og august være et fulltidsarbeid. Stillingen varer fra 01. november 2020 til 01. november 2021.

Ansettelsesstedet er i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt i sentraladministrasjonen på UiO.

Vervet er honorert etter faste satser og honoreres med totalt kr 60 000,- fordelt på tre utbetalinger i løpet av året. Kortfattet søknad og CV, og eventuelle spørsmål sendes til studiestartskoordinator Morten Aase Løver ([email protected]) innen 23. oktober.

Søknaden skal inneholde

Kortfattet søknad og CV, og eventuelle spørsmål sendes til Studiestartskoordinator Morten Aase Løver ([email protected]) innen søndag 25. oktober.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Sudiestartskoordinator: Morten Aase Løver, tlf: 93063494
Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS