Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Klinisk veileder (tannpleier / tannlege)

Søknadsfrist: 23.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.


Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 530 studenter og 430 ansatte og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året. Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Ved Avdeling for tannpleievitenskap, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet er det ledig 50 % fast stilling som klinisk veileder, som tannpleier eller instruktørtannlege.

Se her for nærmere informasjon om bachelorprogrammet i tannpleie.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk veilederfunksjon for bachelorstudenter ved studentklinikkene ved Institutt for klinisk odontologi; Klinikk for allmenn odontologi-voksen (inkl. tilhørende studentklinikker) og Klinikk for allmenn odontologi-barn
 • Avdelingens koordinator for elektronisk pasientjournalsystem inkl. studentundervisning
 • Faglig oppdatert og god veileder/rollemodell for våre studenter
 • Studentevaluering, inkl løpende skikkethetsvurdering, utviklingssamtaler og dokumentasjon
 • Teoretisk undervisning for bachelorstudenter
 • Andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen etter behov

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad i tannpleie eller mastergrad i odontologi
 • Norsk autorisasjon som tannpleier/tannlege
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk
 • Erfaring med behandling av alle pasientgrupper
 • Minst to års klinisk praksis/arbeidserfaring som tannpleier/tannlege
 • Generelt god IT-kompetanse

Videre er det ønskelig med:

 • noe erfaring med klinisk bachelor-studentveiledning og -undervisning
 • kunnskap om og interesse for tannpleieprofesjonen og BA-studieprogrammet
 • interesse for folkehelsefag
 • kunnskap til å bidra med utvikling av tannpleiefaget
 • kunnskap om og interesse for elektronisk journalføring og dokumentasjonsplikt

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper vil bli vektlagt, og vi søker deg som:

 • er ansvarsbevisst
 • har høy arbeidskapasitet med god vurderings- og gjennomføringsevne
 • bidrar til et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • er fleksibel og løsningsorientert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • lønn som tannpleier stillingskode 1533 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 543 500 - 604 400, avhengig av kompetanse
 • lønn som instruktørtannlege stillingskode 1015 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 563 900 - 615 000, avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål
 • attester
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS