Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instruktørtannleger

Søknadsfrist: Løpende

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte. Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi søker etter instruktørtannleger - med og uten spesialistutdanning - til våre studentklinikker ved Institutt for klinisk odontologi (IKO). Instituttet har tre klinikker: Klinikk for allmenn odontologi-voksen, Klinikk for allmenn odontologi-barn og Klinikk for spesialbehandling. I tillegg har instituttet et ferdighetssenter med propedeutisk trening hvor det også kan være behov for nye instruktørtannleger.

Vennligst oppgi i søknaden hvor du ønsker å jobbe. Stillingsandel kan variere noe, med minste stillingsprosent på 20%.

Arbeidsoppgaver

Primærrollen som instruktørtannlege i klinikken vil være å være en god rollemodell for våre studenter og å undervise og veilede studenter i forhold tilnærmet likt det våre studenter vil møte i allmennpraksis, innenfor barn- og voksenbehandling innen:

 • Praktisk undervisning og bistand i den tekniske utførelsen av faget
 • Forebygging av sykdom
 • Pasientkommunikasjon
 • Journalføring - dokumentasjonskravet
 • Hygiene
 • Praktisk hjelp og bistand i den tekniske utøvelsen av faget
 • Pasientrettigheter - inklusive trygdeytelser
 • Økonomiske forhold knyttet opp til pasientbehandlingen i forhold til aktuell pasient, hva må håndteres av tannlegen direkte og hva kan overlates til annet personale

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i odontologi og norsk autorisasjon som tannlege
 • Må kunne delta i behandling av alle pasientgrupper
 • Må kunne norsk språk flytende, både skriftlig og muntlig
 • Arbeidserfaring som tannlege (minimum 2 år)

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi ønsker deg som har:

 • Gode samarbeidsevner
 • God evne til kommunikasjon og evne til å formidle

Vi tilbyr

 • Lønn som instruktørtannlege, stillingskode 1015, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 552 800 og kr 594 400, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Lønn som instruktørtannlege med godkjent spesialitet, stillingskode 1353, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 594 400 og kr 640 200, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse (minst 20% stilling)

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål og attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det vil ikke bli tatt hensyn til ufullstendige søknader.

Søknad med vedlegg sendes inn via UiOs rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen