Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør innen molekylær immunologi

Søknadsfrist: 20.04.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig stilling som avdelingsingeniør innen molekylær immunologi.

Det medisinske fakultet er landets største medisinske fakultet, og driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Institutt for medisinske basalfag (IMB) består av avdelinger og enheter som driver forskning og undervisning i medisinske basalfag. Instituttet har ca. 350 ansatte.

Institutt for medisinske basalfag har ledig et ett års engasjement som avdelingsingeniør med mulighet for forlengelse ved Avdeling for anatomi. Avdelingsingeniøren vil være knyttet til prosjektet ”Fine-tuning of adaptive immunity: Signalling in experienced T cells” ledet av professor Anne Spurkland. Arbeidsoppgavene for avdelingsingeniøren vil være knyttet til forskning innenfor immunologi og signaloverføring i lymfocytter.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene i laboratoriet inkluderer molekylærbiologiske teknikker som PCR, kloning, plasmidisolering, mutagenese av plasmid-DNA, sekvensering, produksjon av rekombinante proteiner i bakterier, transfeksjon av bakterier, cellelinjer og primære celler, pulldown forsøk, SDS-PAGE, immunologiske teknikker som isolering av immunceller fra mennesker og mus, flowcytometri, immunpresipitering, Westernblot, immunhistokjemi. Det er nødvendig å beherske sterilt cellekulturarbeid. Det er vil også være aktuelt å delta i arbeid med forsøksdyr, inkludert øremerking av trangene mus.
 • Vedlikehold av gruppens arkiver av reagenser og nedfrossete cellelinjer, og seksjonens lager av kjemikalier
 • Mycoplasmatesting av cellelinjer
 • Delta i bestilling og mottak av varer

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne innen molekylær immunologi, molekylær biologi eller genteknologi, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på de aktuelle arbeidsoppgavene.
 • Det kreves relevant praktisk arbeidserfaring.
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring

 • Tidligere erfaring fra eller interesse for arbeid med transgene mus
 • Tidligere erfaring fra laboratoriearbeid innen molekylær immunologisk forskning

Personlige egenskaper

 • Nysgjerrig, kreativ, entusiastisk er personlige egenskaper som vil bli satt pris på
 • Dokumentert evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt vil bli vektlagt

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • lønn som stillingstittel kode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 422 600 og kr 516 400, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS