Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Tannpleiere (flere vikariater) - Institutt for klinisk odontologi (IKO)

Søknadsfrist: 02.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.


Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening. Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet er Norges største tannklinikk med ca. 50.000 pasientbesøk årlig, har ca. 450 ansatte og 450 studenter, og består av to institutter; Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingene

Vi søker etter vikarer som tannpleier til vårt bachelorprogram i tannpleie ved Institutt for klinisk odontologi (IKO). Vikarstillingene er tilknyttet Avdeling for tannpleievitenskap, som består av 8 årsverk fordelt på 16 ansatte.

Vikariatene skal totalt dekke 230% vakanse fordelt på flere deltidsstillinger mellom 20% til 100%. Slik undervisningen er lagt opp, er det behov for flere vikarer i ulike prosentbrøker.

Skriv tydelig i søknaden hvor stor stillingsprosent mellom 20% og 100% du søker.

Stillingene som tannpleier er kombinerte undervisningsstillinger og tillagt seminarundervisning, faglig utviklingsarbeid og koordineringsoppgaver.

I tillegg har de studentveiledning som kliniske veiledere tilknyttet våre interne studentklinikker ved Klinikk for allmenn odontologi-voksen, Klinikk for allmenn odontologi-barn, Klinikk for spesialbehandling og ekstern studentklinikk ved Cathinka Guldberg senter på Lovisenberg sykehus.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk studentveiledning på Klinikk for allmenn odontologi-voksen/allmenn odontologi-barn
 • Klinisk studentveiledning og oppfølging av tannpleiestudenter i praksis på ekstern studentklinikk ved Cathinka Guldberg senter, Lovisenberg sykehus og rus A-senteret
 • Koordinatorfunksjon i forbindelse med tannpleieundervisning
 • Seminarundervisning og eksamensarbeid tilknyttet tannpleieundervisning

Andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som tannpleier med bachelorgrad i tannpleie
 • Minst to års klinisk praksis som tannpleier
 • Må kunne norsk språk flytende, både skriftlig og muntlig
 • Fordel med pedagogisk tilleggsutdanning eller erfaring med undervisningsarbeid
 • Faglig engasjement for helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Det er ønskelig at du har bred erfaring fra den offentlige tannhelsetjenesten og/eller allmennpraksis.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi ønsker deg som har:

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner
 • Genuin interesse for å veilede studenter i klinikk
 • Gode pedagogiske evner, både teoretisk og praktisk
 • Trives både med å jobbe selvstendig og samarbeide i team
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Bidrar til et godt lærings- og arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn som tannpleier (stillingskode 1533) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 498 800 og kr 566 700 (ltr 56 - 63), avhengig av kompetanse evt og ansiennitet
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med vedlegg
 • CV (oppsummering av utdannelse og arbeidserfaring)
 • Attester og vitnemål
 • Navn, epost og tlf til 2-3 referanser (beskriv forhold til referanse)
 • Skriv tydelig i søknaden hvor stor stillingsprosent mellom 20% og 100% du søker.

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge, vennligst klikk på «Send søknad».

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Send søknad

Powered by Labrador CMS