Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Universitetslektor i naturfagdidaktikk og programmering

Søknadsfrist: 06.11.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Naturfagsenteret (Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen) har som formål å bidra til økt kvalitet og økt motivasjon for naturfagene i barnehagen og grunnopplæringen. Den faglige virksomheten skal være kunnskaps- og forskningsbasert, og senteret skal drive målrettet formidling om resultater fra forskning og forsøks- og utviklingsarbeid på sitt ansvarsområde. En sentral målgruppe for virksomheten er lærere, skoleledere, barnehage- og skoleeiere og pedagogisk personale i barnehagene. Senteret skal bistå UH sektoren/lærerutdanningsinstitusjonene i arbeidet med satsinger på kompetanseutvikling. Naturfagsenteret ligger administrativt under Universitetet i Oslo, og senteret har sine lokaler på Blindern i Oslo. Les mer på naturfagsenteret.no

Om stillingen

Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo søker en universitetslektor i 100 % stilling med tiltredelse senest 01.03.2020, men gjerne tidligere. Stillingen er fast.

Mer om stillingen

Universitetslektorstillingen er tillagt oppgaver knyttet til naturfagdidaktikk, programmering og algoritmisk tenking i naturfag. Den som tilsettes må ha solide kunnskaper om fagområdet teknologi, bruk av skapende arbeidsformer og teknologiens plass og muligheter i norsk skole. Undervisningserfaring fra skole eller lærerutdanning innenfor fagfeltet er derfor påkrevet.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle og kvalitetssikre undervisningsopplegg for lærere
 • holde kurs for lærere
 • lage undervisningsressurser innenfor feltet programmering og algoritmisk tenking i naturfag
 • inngå i et team som er senterets faglige ressurs innenfor fagfeltet naturfagdidaktikk og programmering

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning fra universitet eller høyskole, tilsvarende masternivå innen teknologi/realfag /naturfagdidaktikk
 • solid erfaring med å utvikle undervisningsopplegg innenfor naturfagdidaktikk, programmering og algoritmisk tenking
 • undervisningserfaring innenfor fagområdet

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må kunne se løsninger og arbeide selvstendig og samtidig ha gode samarbeidsegenskaper.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 615 900 til kr 655 400 avhengig av kompetanse, i stilling som Universitetslektor(stillingskode 1009)
 • Gode pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se retningslinjer knyttet til tilsetting i universitetslektorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet kontakt HR rådgiver Ørjan Pretorius, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS