Ledig stilling ved Veterinærinstituttet

Stipendiat innen produksjonsdyrmedisin

Søknadsfrist: 31.05.2020

Vil du jobbe med spennende og anvendt forskning på infeksjoner hos storfe?

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Ved Veterinærinstituttet Oslo, Seksjon husdyr, vilt og velferd, er det ledig et 3-årig doktorgradsstipendiat innen produksjonsdyrmedisin, finansiert med midler fra Matfondavtalen. Prosjektet er et samarbeid mellom forskningsinstitusjonene Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen og storfenæringen (Animalia, Tine og Geno). Den som ansettes vil arbeide med prosjektet «Norwegian Airways: Økt bærekraft og dyrevelferd i storfenæringen ved reduksjon av luftveissykdom og bruk av antimikrobielle midler». Stipendiaten vil bli en del av seksjon for husdyr, vilt og velferd, som hører til Avdeling for dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet, og arbeider med beredskap, overvåking, forskning og rådgivning innen dyrehelse og velferd.

Prosjektet er et større samarbeidsprosjekt og stipendiaten vil arbeide tett med næringen og bli inkludert i en etablert forskergruppe ved Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen. Det vil også bli ansatt en postdoktor og en ingeniør ved NMBU i prosjektet som vil være en del av gruppa.

Planlagt oppstart for prosjektet er 1. september 2020.

Arbeidsoppgaver

Det er behov for økt kunnskap om bakterielle luftveisinfeksjoner hos storfe og stipendiaten vil bidra i arbeid med å undersøke forekomst og molekylærgenetisk karakterisering av bakterier som kan gi pneumoni, som Pasteurella multocida, Mannheimia hemolytica, Histophilus somni og Mycoplasma bovis. Bakterienes betydning for luftveissykdom og forekomst av antibiotikaresistens skal undersøkes. Prosjektet vil også vurdere metoder for optimalt prøveuttak og diagnostikk og bakterienes smittedynamikk vil bli undersøkt med matematisk modellering. Det er planlagt et par ukers utenlandsopphold og endel reiseaktivitet i Norge. Detaljene i dette kan stipendiaten være med å planlegge.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon som veterinær på ansettelsestidspunktet er et krav for stillingen. I tillegg kreves det god skriftlig og muntlig formuleringsevne på engelsk og et skandinavisk språk, samt førerkort klasse B.

Det er ønskelig med klinisk erfaring fra produksjonsdyrmedisin, spesielt med storfe. Det er også positivt med tidligere forsknings- og formidlingserfaring samt interesse og motivasjon for laboratoriearbeid. Dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier er en fordel.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Vi ønsker en initiativrik person som er praktisk og løsningsorientert, kan samarbeide og har evne til å arbeide analytisk, systematisk og selvstendig. I tillegg ønsker vi at søkeren har god selvinnsikt, sterkt ønske om egenutvikling og motivasjon for forskning.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 stipendiat. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse.

Veterinærinstituttet har et godt arbeidsmiljø preget av faglige utfordringer og høyt kompetansenivå. Vi tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse med forsikringsordninger og lånetilbud og fleksibel arbeidstid.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte forsker og dyreartsansvarlig for drøvtyggere, Thea B. Klem.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes elektronisk via denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort jr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentlighetsloven § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket reservasjon ikke tas til følge.

Referansenr: 06_20

Søk på stillingen

Kontaktpersoner: