Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat ved SERAF i HAB-prosjektet

Søknadsfrist: 01.02.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Vil du være stipendiat ved SERAF i HAB-prosjektet, et forskningsprosjekt om livskvalitet blant pasienter i heroinassistert behandling (HAB)

Om stillingen

Stilling som PhD-stipendiat SKO 1017 ved Institutt for klinisk medisin, Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) er ledig. Arbeidssted er Oslo Universitetssykehus Ullevål, SERAF. Ansettelse gjelder for en periode på 3 år i 100 % stilling. SERAF sitt hovedfokus er klinikk-nær rusmiddelforskning, særlig konsekvenser av opioid bruk og legemiddel assistert rehabilitering (LAR). Senteret driver også veiledning og undervisning. Fagmiljøet er tverrfaglig og forskningen er organisert i forskergrupper. SERAF har som mål å være en sentral forskningsaktør både nasjonalt og internasjonalt.

PhD-stipendiat stillingen som nå utlyses vil inngå i SERAF sitt arbeid i Prosjektet «Livskvalitet i heroinassistert behandling», som er finansiert gjennom tildeling fra Stiftelsen Dam.

Ledelse av prosjektet ligger ved SERAF. Prosjektleder er professor Thomas Clausen. Prosjektet vil foregå i samarbeid med Foreningen for human narkotikapolitikk, og i samarbeid med de kliniske behandlingsstedene i Oslo og Bergen som tilbyr HAB.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Arbeidsoppgaver

Forskningen som er planlagt er kvantitativ. HAB er en ny behandlingsform i Norge og er innført som et prøveprosjekt. PhD-prosjektet vil inngå i en større satsning ved SERAF, sammen med partnere, på evaluering og forskning på HAB. Partnere som inngår i evalueringsprosjektet er; Oslo Universitetssykehus, Helse Bergen og Center for Rusmiddelforskning, ved Aarhus Universitet, i tillegg til brukerorganisasjonen proLARNett. PhD stipendiaten vil benytte flere ulike datakilder fra samarbeidsprosjektet som evaluerer HAB, spesifikt om livskvalitet i HAB. Noen av dataene som skal inngå i prosjektet er alt innsamlet, noe vil samles inn fra pasienter i HAB.

Som utgangspunkt for PhD-arbeidet skal stipendiaten bli førsteforfatter på minst 3 vitenskapelige artikler som publiseres internasjonalt. Stipendiaten er forpliktet til å søke opptak ved UiO og følge doktorgradsprogrammet (forskerutdanning) der med sikte på graden PhD. Dette innebærer å skrive vitenskapelige artikler og sammenfatning samt forsvare avhandlingen i offentlig disputas. Tema for artikler avtales under arbeid med publiseringsplanen for PhD-prosjektet som detaljutvikles sammen med veiledere etter ansettelse. Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside: Søknad og opptak - Ph.d. - Det medisinske fakultet (uio.no)

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en dedikert forsker som helst innehar noe erfaring fra kvantitativ forskning. Du må ha interesse for å forske på temaområdet behandling av ruslidelse og behandlingsutfall. Tematisk eller klinisk erfaring fra heroinassistert behandling (HAB) eller Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) vil vurderes positivt. Forskningsmessig erfaring fra evaluering av livskvalitet som indikator i behandling vil vurderes positivt.

 • Master/profesjonsutdanning på relevant fagområde
 • Primær kvantitativ metodekompetanse er ønskelig
 • Gode analyseferdigheter prioriteres
 • Erfaring med programmer som SPSS/STATA/R etc. prioriteres
 • Interesse for forskning på områdene rus og rusbehandling er ønskelig
 • Det forventes god formidlingsevne skriftlig og muntlig på norsk/nordisk
 • Det kreves god formidlingsevne skriftlig og muntlig på engelsk
 • Erfaring med vitenskapelig publisering prioriteres

Personlige egenskaper

 • Du må være selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst med god evne til prosjekt- og teamdeltagelse
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å jobbe som del av et team
 • Du bør være resultatorientert og ha god gjennomføringsevne

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 491 200 til kr 534 400 avhengig av kompetanse i stillingskode SKO 1017 stipendiat
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved utvelgelsen

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt professor Thomas Clausen ved SERAF, [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS