Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat ved Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC)

Søknadsfrist: 14.08.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC)Psykologisk instituttDet samfunnsvitenskapelige fakultetUniversitetet i Oslo

Om stillingen

Det utlyses stilling som doktorgradsstipendiat ved Research Center for Lifespan Changes in Brain and Cognition (LCBC, oslobrains.no), ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Doktorgradsprosjektet vil være rettet mot å avdekke prosesser og faktorer av betydning for hjernefunksjon. Endelig doktorgradsprosjekt vil bestemmes basert på en helhetlig vurdering av kandidatens interesser og kvalifikasjoner sett i lys av forskningssenterets behov. Ansettelsen er for tre år, med mulighet for inntil ett års tillegg av undervisningsplikt, avhengig av søkers kompetanse i forhold til undervisningsbehov.

Mer om stillingen

Forskningssenteret

LCBC er et aktivt, tverrfaglig forskningssenter med rundt 25 fulltidsstillinger, inkludert professorer/førsteamanuenser, postdoktorer, PhD-stipendiater, ingeniører, forskere, og forskningsassistenter på fulltid og deltid, samt støttepersonell og assosierte internasjonale forskere.

Prosjektet

Vårt overordnede forskningsmål er å bidra til bedre forståelse av endringer i hjernen og kognitive funksjoner fra fødsel, gjennom utvikling og til høy alder, i friske personer og i ulike pasientgrupper. LCBC driver flere store lengdesnitts-forskningsprosjekter der til sammen flere tusen deltagere følges med repeterte undersøkelser. Disse undersøkelsene

inkluderer alle kognitiv og nevropsykologisk testing og hjerneavbildning ved MRI. En rekke andre psykologiske og biologiske mål, inkludert genetiske og epigenetiske variabler, er også sentrale i flere prosjekter. I tillegg gjøres PET på utvalgte grupper. Formålet med alle prosjektene er bedre å forstå hvilke endringer i hjernen og våre kognitive funksjoner som skjer gjennom utvikling og gjennom voksenlivet, å finne ut hvilke faktorer som er av størst betydning, og hvordan disse samspiller i å forme hjerne og kognisjon.

Prosjektene er finansiert fra Det europeiske forskningsrådet, Norges forskningsråd, Nasjonalforeningen for folkehelse, Psykologisk Institutt og Universitetet i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i gjennomføring av kognitiv testing og andre undersøkelser, inkludert MR-undersøkelser, samt veilede vitenskapelig assistenter i gjennomføring av dette.
 • Behandle og analysere data fra ulike kilder, inkludert atferds-, MR- og registerdata, samt å bidra til å utforme vitenskapelige artikler basert på analysene.
 • Jobbe tett med forskere og prosjektmedarbeidere rundt gjennomføring og analyse av data.
 • Skrive og publisere artikler og gjennomføre et doktorgradsprosjekt.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Søkere må ha:

 • Mastergrad, profesjonsutdanning eller tilsvarende, innen psykologi eller andre relevante fagområder. Snittkarakterer på mastergrad må være A eller B. Kandidater med snittkarakter C på mastergrad kan vurderes individuelt etter søknad.
 • Søkeren må være kvalifisert for opptak til doktorgradsprogrammet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Faglig interesse i kognitive prosesser (episodisk hukommelse, oppmerksomhet, navigering, resonnering) og underliggende hjernemekanismer.
 • Arbeidsoppgavene innebærer kommunikasjon med og testing av deltakere på ulike aldre, også eldre personer, og det er et krav at søker har meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Flere av forskerne som kandidaten vil jobbe tett med snakker engelsk, så god beherskelse av muntlig engelsk er også en forutsetning.
 • Entusiasme, fleksibilitet, god arbeidskapasitet, evne til samarbeid og kommunikasjon

Det er viktig med stor motivasjon og ønske om å bidra til forskning innen nevropsykologi/ nevrovitenskap. Du må trives med å jobbe tett med mange kolleger, men samtidig være selvstendig. Nøyaktighet og pålitelighet er nødvendige egenskaper. Du bør like å arbeide med ansvar for å koordinere store undersøkelser, og forholde deg til deltagerne i prosjektene.

Kvalifikasjoner som ikke er påkrevd, men kan utgjøre en fordel er noe erfaring med en eller flere av følgende:

 • Databehandling og analyser ved bruk av programmeringsspråk (som f.eks. Python, Matlab, R, etc.)
 • Hjerneavbildning
 • Arbeid med mennesker
 • Kognitiv/nevropsykologisk testing

Vi tilbyr

 • Lønn etter SKO 1017 i lønnspenn ltr. 54-59 med brutto årslønn NOK 501 200 – 544 400, avhengig av kompetanse
 • Et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev, der motivasjonen for å søke stillingen beskrives
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål med karakterutskrift og attester, og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Minst to referanser

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS