Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat ved Lungemedisinsk avdeling

Søknadsfrist: 19.03.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Ved Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet ved UiO er det ledig en PhD-stilling for 3 år. Stillingen er knyttet til prosjektet RESPIRE (Responsible Explainable Machine Learning for Sleep-related Respiratory Disorders), som er et samarbeid mellom flere institutter ved UiO og avdelinger ved Oslo universitetssykehus (OUS). Prosjektet er beskrevet nærmere her: Respire - Responsible Explainable Machine Learning for Sleep-related Respiratory Disorders - Department of Informatics (uio.no)

Mer om stillingen

PhD-kandidaten vil i utgangspunktet være knyttet til Lungemedisinsk avdeling ved OUS Ullevål der man behandler pasienter med sykdommer som fører til hypoventilasjon under søvn og kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt, og som behandles med non-invasiv ventilasjonsstøtte (NIV). I samarbeid med Institutt vil for informatikk ved UiO vil man søke å optimalisere diagnostikken av respiratoriske hendelser under NIV-behandling, siden slike hendelser virker negativt inn på behandlingsresultatet. Dette vil bla annet skje ved bruk av lungemodeller og maskinlæring, etterfulgt av utprøving av de oppnådde algoritmene under kontroller av behandling og behandlingseffekt på de aktuelle pasientene. Ved Lungemedisinsk avdeling har man i lang tid interessert seg for og forsket på denne pasientgruppen, i samarbeid med andre norske og utenlandske sentre.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside: Forskerutdanning: ph.d. i medisin og helsefag - Det medisinske fakultet (uio.no)

Kvalifikasjonskrav

 • Cand.med. eller tilsvarende.
 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode kunnskaper og klinisk erfaring innen lungemedisin og langtids NIV-behandling.
 • Må kvalifisere for opptak på fakultetets doktorgradsprogram.
 • Personlig egnethet.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk.

Publikasjoner, abstraktpresentasjoner eller manuskripter innen aktuelle fagområder vektlegges.

Personlige egenskaper

VVed vurdering av søknadene legger vi vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet. Vi tar også hensyn til: Motivasjon, evne til å jobbe strukturert, kommunikasjonsferdigheter og erfaring med å jobbe selvstendig og i team.

Vi tilbyr

 • lønn fra NOK 501 200 til NOK 573 900 avhengig av kompetanse, i stillingskode 1017,
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Overlege PhD Sigurd Aarrestad, Lungemedisinsk avdeling OUS Ullevål. Tlf. 22119280, e-post [email protected]
 • Professor Ole Henning Skjønsberg. Tlf. 22 11 92 80, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS