Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat tilknyttet innovasjon innen videobasert profesjonsutvikling

Søknadsfrist: 01.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, som i tillegg har et permanent senter. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning, og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.


Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA). Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Equinor driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Om stillingen

En stilling som stipendiat er ledig ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo (UiO) og ProTed, Senter for fremragende lærerutdanning. ProTed arbeider med flere innovasjonsområder, der i blant en strategisk satsning på hvordan ny teknologi kan legge til rette for bruk av video i våre utdanninger.

Stipendiatstillingen vil bli tilknyttet fagmiljøer ved ILS som arbeider med innovasjon- og forskningsprosjekter der bruk av ulike videobaserte løsninger legger til rette for nyskapende lærings- og vurderingsformer. Den empiriske konteksten for dette prosjektet vil være lektorstudenter som har valgt å studere realfag innenfor det femårige, integrerte Lektorprogrammet. Stipendiaten vil derfor også få anledning til å delta på samarbeidsarenaer med fagmiljøer ved Det matematisk naturvitenskapelige fakultet (MN).

Lærerstudenter utvikler sin profesjonskunnskap gjennom læringsaktiviteter som foregår på to distinkte og likeverdige læringsarenaer, campus og skole. Fagmiljøene på campus og i skolen har et felles ansvar for studentens profesjonsutvikling og har dermed et stort behov for å samarbeide om dette. Videobaserte løsninger legger til rette for å styrke studentens læringsprosess på tvers av disse læringsarenaene, og det er derfor spesielt viktig å utvikle forskningsbasert kunnskap på dette området. Gjennom å designe og teste ut hvordan bruk av video kan bidra til å styrke realfagsstudenters profesjonsutvikling, vil PhD-prosjektet bidra med ny innsikt i kunnskapsfeltet og slik bidra til videre arbeid med innovasjon i det tverrfaglige Lektorprogrammet. Potensielle søkere skal derfor utvikle en prosjektsøknad med utgangspunkt i hvordan bruk av video bidrar til realfagstudenteres profesjonsutvikling.

Mer om stillingen

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år med 25 % pliktarbeid knyttet til undervisning.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat, se fakultetets nettside om PhD program. Det forventes at kandidaten aktivt deltar i organisert forskeropplæring og fakultetets forskeropplæringsprogram.

Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet har 14 fakultære forskergrupper. Det er forventet at kandidaten inngår i forskergruppen Teachers’ Professional Development and Educational Change (TEPEC).

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført mastergrad eller hovedfag innenfor realfagenes didaktikk eller pedagogikk
 • En mastergrad (120 studiepoeng) minimumskarakter B (ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inkludere en oppgave minimum 30 studiepoeng, også med minimumskarakter B
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk

I vurderingen vil følgende bli vektlagt:

 • Kvaliteten på prosjektsøknaden, beskrivelsen av forskningsområdet, problemstillinger, valg av relevant teori og forskningsmetoder og gjennomføringsplan
 • Kandidatens akademiske innstilling og motivasjon for å gjennomføre forskerutdanningsprogrammet
 • Erfaring med undervisning, samt forsknings- og utviklingsarbeid fra skolen eller lærerutdannning
 • Kandidatens personlige egnethet, samarbeidsevner og motivasjon for å jobbe i et tverrfaglig forskerteam

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 491 200 til kr 534 400 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat stillingskode 1017
 • Et stimulerende og attraktivt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid, og en oversikt over eventuelle publikasjoner)
 • Søknadsskjema for opptak til doktorgradsprogram, se nettside
 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (8-10 sider). Se fakultetets nettside om prosjektbeskrivelse
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av releasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Søknaden skal skrives på norsk (eller et skandinavisk språk) eller engelsk. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle kandidater i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS