Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat (klinisk) i infeksjonsmedisin

Søknadsfrist: 01.11.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, UIO. Arbeidssted er Oslo Universitetssykehus (OUS). Undervisningen vil i all hovedsak foregå på OUS Ullevål, men kan bli aktuelt også på OUS Rikshospitalet.

Stillingen varer i en periode på fem år og omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) der man tilknyttes et forskerprosjekt ved Infeksjonsavdelingen parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %). Siktemålet for forskerutdanningen er en PhD grad. Undervisningsoppgavene vil i hovedsak bestå av smågruppe- undervisning av medisinstudenter innen infeksjonssykdommer, propedeutikk og journalretting. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen. Undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.

Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til å følge doktorgradsprogrammet for graden PhD ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen må søke opptak på doktorgradsprogrammet med konkret prosjekt senest tre måneder etter oppstart i stillingen. For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside.

Søkeren skal knyttes til et forskningsprosjekt forankret hos forskningsgruppen ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS. Vi har stor forskningsaktivitet og flere pågående prosjekter med behov for gode Phd kandidater. Vi forsker på temaene hiv, tuberkulose, sepsis, hepatitt B og antibiotika behandling/resistens i skjæringspunktet klinisk og laboratorieforskning. Les mer på Kroniske infeksjonssykdommer - Institutt for klinisk medisin (uio.no).

Avdelingen vil være behjelpelig med å finne prosjekt og veileder. Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet og innsendt en fullstendig prosjektbeskrivelse som vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Mer om stillingen

Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til å følge doktorgradsprogrammet for graden PhD ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen må søke opptak på doktorgradsprogrammet med konkret prosjekt senest tre måneder etter oppstart i stillingen. For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside.

Søkeren skal knyttes til et forskningsprosjekt forankret hos forskningsgruppen ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS. Vi har stor forskningsaktivitet og flere pågående prosjekter med behov for gode Phd kandidater. Vi forsker på temaene hiv, tuberkulose, sepsis, hepatitt B og antibiotika behandling/resistens i skjæringspunktet klinisk og laboratorieforskning.

Les mer på Kroniske infeksjonssykdommer - Institutt for klinisk medisin (uio.no).

Avdelingen vil være behjelpelig med å finne prosjekt og veileder. Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet og innsendt en fullstendig prosjektbeskrivelse som vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Kvalifikasjonskrav

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende tverrfaglig akademisk miljø. 

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på klinisk erfaring i indremedisin samt søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet og undervisningen.

Karakterkrav for opptak på PhD-programmet vil ikke gjelde søkere med norsk legeutdanning. Søkere med utdannelse fra utlandet, må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges.

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen
 • Klinisk erfaring innen infeksjonsmedisin vil veie tungt ved tilsetting
 • Søker må kunne undervise på norsk eller et annet skandinavisk språk, og snakke språket flytende
 • Gode engelsk kunnskaper er et krav

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr lønn i henhold til statens satser i stillingskode 1378 fra kr 604 900 - 657 300 i årslønn avhengig av kompetanse
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • opplæring og relevante kurser for prosjektet
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Eventuelle faglige arbeider som kan tas hensyn til ved ansettelse
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Professor og avdelingsleder UiO Infeksjonsmedisinsk avdeling Anne Ma Dyrhol-Riise, a.m.d.riise@medisin.uio.no, Tlf 92857261
 • Administrativ koordinator Erik Fedde, erik.fedde@medisin.uio.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS