Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat - Klinikk for Indremedisin og Laboratoriefag

Søknadsfrist: 05.12.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Klinikk for Indremedisin og Laboratoriefag har ledig stilling som stipendiat for en periode på 3 år innen forskningsfeltet geriatri.

Stillingen er knyttet til arbeidspakke i forskningsprosjektet «Intelligent Resilience Measurement Tools for the Prediction of the Outcomes of Stress Response to Delirium» som er finansiert fra Wellcome Leap og ledes av professor Leiv Otto Watne.

Mer om stillingen

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet inklusjon av hoftebruddpasienter når de blir akutt innlagt for kirurgisk behandling for hoftebrudd, innsamling av kliniske og biologiske data fra pasientene i løpet av sykehusoppholdet. Da pasientgruppen ofte har kognitiv svikt må stillingsinnehaver vurdere kognitiv funksjon og samtykkekompetanse og kontakte pårørende ved behov. Det er helt sentralt å kunne vurdere delirium både hos pasienter med og uten demens.

Kvalifikasjonskrav

 • Medisinsk embedseksamen og norsk autorisasjon som lege

 • Utstrakt klinisk erfaring med pasientgruppen og oppgavene nevnt over

 • Meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

 • Sterk interesse og motivasjon for forsking innen fagfeltet

Personlige egenskaper

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet.

 • Stor arbeidskapasitet
 • Sterk motivasjon og dedikasjon
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/Ph.d. i løpet av stipendiatperioden. Prosjektleder vil være veileder for stipendiaten, og være behjelpelig med å ferdigstille søknad om opptak på Ph.d.-programmet.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 532 200 til kr 575 400 avhengig av kompetanse, i stilling som (stillingskode 1017)

 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse

 • gode velferdsordninger

 • kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø.

Colourbox

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt professor Leiv Otto Watne, tlf 402 03 712

For informasjon om elektronisk søknad, kontakt Maren Retterstøl Olaisen

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS