Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat - Institutt for klinisk odontologi

Søknadsfrist: 04.07.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.

Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 420 studenter og ca 270 årsverk når det gjelder ansatte, og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året. Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Det odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi, Avdeling for periodonti

Om stillingen

Avdeling for periodonti ved Det odontologiske fakultet har ledig stilling som stipendiat. Formålet med utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Prosjektet som kandidaten vil arbeide med, har tittelen " Mekanisk og kjemisk behandling av infekterte tannimplantater og tenner med en kitosanborste og en kitosangel". Det har som mål å utvikle en ny ikke kirurgisk behandlingsmetode for periodontitt og peri-implantitt. Det blir utført både in vitro forsøk og to kliniske studier. 

Mer om prosjektet:

Et viktig tiltak i klinisk pleie av tannimplantater og periodontalt påvirkede tenner er rengjøring av implantat eller rotoverflate, både som del av aktiv terapi av peri-implantitt og periodontitt og for vanlig vedlikehold. 

Dette prosjektet har som mål å undersøke en nyutviklet kitosan gel skal anbefales brukt som et tillegg til mekanisk debridering for vedlikehold av peri-implantat og periodontal sykdom. 

Prosjektet involverer klinisk, mikrobiologisk og basalbiologiske analyser.

Mer om stillingen

Ansettelsesperioden omfatter tre år med ren forskerutdanning.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelsesforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. 

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettsiden vår her.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves norsk autorisasjon som tannlege og solid relevant klinisk praksis 
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk) 
 • Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring fra klinisk oral forskning, og personlige og mellommenneskelige egenskaper.
 • Motivasjon for stillingen, ambisjoner og potensial for forskning vil også telle ved vurdering av kandidatene.

I tillegg vil det være en fordel med følgende kvalifikasjoner:

 • Evne til å arbeide strukturert, målrettet, selvstendig og i samarbeid er en forutsetning 
 • Undervisningsspråket og språket i møte med pasienter er vanligvis norsk.

Personlige egenskaper

Ved vurderingen blir det lagt vekt på søkerens faglige kvalifikasjoner med relevans til prosjektet, personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet i tilsettingsperioden og dessuten søkerens generelle samarbeids-, formidlings- , og kommunikasjonsevner.

Det kreves: 

 • Gode samarbeidsevner og pågangsmot 
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidstid pga studiens karakter

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 532 200 til kr 575 400 avhengig av kompetanse
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Andre opplysninger

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i ansettelsesprosessen.

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontakt informasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS