Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen molekylær ernæring

Søknadsfrist: 30.09.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

En 3-årig Ph.D. stilling er ledig ved Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for ernæringsforskning. Stillingen er knyttet til et preklinisk prosjekt “Targeting Aryl Hydrocarbon Receptor for Breast Cancer Treatment and Improved Immunotherapy”. Hovedformålet er å undersøke om målrettet hemming av arylhydrokarbonreseptoraktivitet alene eller i kombinasjon med immun-sjekkpunkthemmere kan benyttes for å behandle tumorvekst i prekliniske dyremodeller (mus).

Mer om stillingen

Prosjektet er knyttet til Universitet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag, Avdelingen for ernæringsvitenskap. Prosjektleder er professor Jason Matthews.

Arbeidsoppgaver:

 • Involvert i laboratoriearbeid som f.eks. isolering av tumorer-, vev-, og blodceller fra mus, flowcytometri, RNA og DNA isolering, PCR analyser, RNA sekvensering, ELISA, ex vivo og in vitro celleforsøk.
 • Ansvarlig for dyreforsøk, og avl og vedlikeholdsavl av flere genetisk modifiserte musestammer.
 • Ansvarlig for statistiske analyser, bearbeiding og presentasjon av data.

Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling innen molekylær ernæring og kreftforskning i et stimulerende akademisk miljø.

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon, se nettside: (lenk opp til fakultetets nettside om PhD program)

Kvalifikasjonskrav

 • Søkeren må dokumentere følgende kvalifikasjoner: enten medisinsk grad (M.D. eller tilsvarende som cand. med.) eller en mastergrad (120 ECTS; minimum karakter B ECTS karakterskala) eller tilsvarende. Mastergraden må inneholde en oppgave på minst 30 stp og være i et emne som er relevant for stillingene, som biologi, medisin, molekylærbiologi, farmakologi & toksikologi, kjemi eller biokjemi.
 • Det er ønskelig at kandidaten er selvstendig, men samtidig har gode samarbeidsevner og har stor arbeidskapasitet.
 • Det er ønskelig at kandidaten har tidligere erfaring med molekylær- og cellebiologi og arbeid med prekliniske dyremodeller (mus). I tillegg erfaring med en eller flere av disse metodene: isolering av hvite blodceller (humane og fra mus), RNA og DNA isolering, qRT-PCR, gen kloning, ELISA, flow cytometry, ex vivo og in vitro celleforsøk.
 • Tidligere erfaring innenfor samme fagfelt vektlegges.
 • Tidligere publiserte vitenskapelig arbeid eller manuskripter vektlegges.
 • Gode norsk- og engelsk kunnskaper (muntlig og skriftlig).

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Nysgjerrighet, kreativitet, lojalitet, pålitelighet, samarbeidsvillig, entusiastisk nøye og vennlig er egenskaper som vil bli satt pris på. Dokumentert evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid), kopier av vitnemål (inkludert karakterutskrifter) og attester, fullstendig publikasjonsliste og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen.
 • Navn på 2-3 referansepersoner, hvem de er og hvordan de kan nås.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS