Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen Mikroelektronikk

Søknadsfrist: 03.04.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 1800 bachelor-studenter, nær 600 masterstudenter og over 240 phd-studenter og postdoktorer. Instituttet har nær 370 ansatte. Av disse er om lag 280 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 75 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Om stillingen

Stilling som stipendiat innen Mikroelektronikk ledig ved Institutt for informatikk.

Tiltredelse innen 01.10.2023.

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år.

Et fjerde år som stipendiat vil kunne bli aktuelt og det vil innebære 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil kunne bestå av undervisning, veiledning og/eller forskningsassistanse. Dette vil avhenge av kvalifikasjonene til kandidaten og behovet ved instituttet.

Ingen kan ansettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Mer om stillingen

Energieffektive integrerte kretsløsninger optimalisert for lav forsyningsspenning er en forutsetning for realisering av fremtidens trådløse IoT noder. IoT noder består normalt av sensorer, dataomformere, digital signalbehandling og radiogrensesnitt. I forhold til globale bærekraftmål vil man i tillegg ønske å fjerne batterier og heller utnytte energihøstere.

Dette prosjektet vil fokusere på energieffektive beregningssystemer hvor målet er å bearbeide analoge sensordata ved hjelp av bioinspirerte modeller til digitale signaler basert på beregningsprinsipper inspirert av biologiske prosesseringsløsninger. Dette innebærer at deler av signalbehandlingen vil gjøres med hybrid analog og/eller digital koding (nevromorf) for redusert energiforbruk. Prosjektet vil bestå av teoretisk modellering, kretsnivåsimuleringer samt realisering og testing av integrerte kretsprototyper.

Prosjektet vil gjennomføres ved Mikroelektronikkgruppen ved Institutt for Informatikk.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Minimumskrav:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen analog mikroelektronikk
 • Utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet
 • Dokumentert kunnskap og erfaring innenfor lav-spennings analog- og digital integrert kretselektronikk
 • Dokumentert kunnskap og erfaring innenfor biomedisinsk / nevromorf kretselektronikk
 • Erfaring med design og utlegg av integrerte kretser

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om kretsløsninger som opererer i subterskel / svak inversjon
 • Erfaring med asynkron logikk
 • Erfaring med testing av integrerte kretser
 • Kunnskap innenfor dataomformere, sensorsystemer og grensesnitt

Kandidater uten mastergrad har frist til 30. juni 2023 på å fullføre avsluttende mastereksamen.

Opptakskrav for opptak til ph.d - programmet:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS

Personlige egenskaper

 • Kreativ og analytisk tilnærming
 • Evne til vitenskapelig kommunikasjon skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Interesse for veiledning og undervisning

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD -programmet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om tilsettingsvilkår i stipendiatstillingen:

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 501 200 – 626 300 pr år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med: Professor Dag T. WIsland, telefon: +47 91367679, e-post: [email protected]

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver: Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS