Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen mikrobiologi, legemiddel og kreft

Søknadsfrist: 29.02.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter. Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

I det planlagte Livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo vil tett samarbeid med andre forskningsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og næringsliv bidra til å styrke kvalitet og relevans i forskningen og utdanning av fremtidens kunnskapsmedarbeidere. Bygget blir kjernen i Norges første innovasjonsdistrikt – Oslo Science City. Farmasøytisk institutt flytter inn i Livsvitenskapsbygget i 2026.

Om stillingen

Stilling som stipendiat innen analyse av tarmflora, legemiddelbruk og tarmkreft ledig ved Farmasøytisk institutt

Tiltredelse innen 01.10.2024.

Ansettelsen gjelder for en periode på 4 år og innebærer 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil kunne bestå av undervisning, veiledning og/eller forskningsassis-tanse. Dette vil avhenge av kvalifikasjonene til kandidaten og behovet ved instituttet.

Ingen kan ansettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Arbeidsoppgaver/prosjektbeskrivelse

I tarmen har vi 300-500 ulike bakteriearter, over 200 ulike virus og et ukjent antall sopparter som utgjør et komplekst samfunn – tarmmikrobiomet. Tarmmikrobiomet spiller en avgjørende rolle for vår helse, og påvirkes av livsstil, inklusiv bruk av legemidler. Vi søker en engasjert kandidat til en PhD-stilling innen forskning på tarmmikrobiomets rolle i utviklingen av tarmkreft.Stillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen CRCbiome.

Vi legger stor vekt på samarbeid og tilstedeværelse. Vi jobber sammen for å forstå sammenhengene mellom tarmflora, livsstil, inkludert diett og legemiddelbruk, og dets innvirkning på kreftutvikling, med et langsiktig mål om å utvikle biomarkører som kan benyttes i tarmscreening. I vår forskningskohort har vi data klare for 1640 tarmscreeningdeltagere.

Vi tilbyr et stimulerende forskningsmiljø, gode muligheter for faglig utvikling og deltagelse i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter. 

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • Mastergrad eller tilsvarende innen mikrobiologi, bioinformatikk, farmasi, bioteknologi, molekylærbiologi eller liknende. Utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet innen tilsvarende fagområder som nevnt ovenfor kan også godkjennes.
 • Den som ansettes må kunne undervise i emner i farmasiprogrammet
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk). Undervisningen foregår på norsk (skandinavisk)

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig at søkeren har noe erfaring med analyse av mikrobiom, legemiddeldata eller andre livsstilsfaktorer
 • Kandidaten bør ha kompetanse innen molekylærbiologiske metoder
 • Det er en fordel med kompetanse innen programmering i R eller Python
 • Erfaring fra undervisning kan være en fordel

Opptakskrav for opptak til ph.d - programmet:

 • gjennomsnittskarakteren på bachelor skal være C eller bedre
 • emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter B eller bedre
 • masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD -programmet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. 

For mer informasjon, se forskrift om ansettelsesvilkår i stipendiatstillingen her.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Nysgjerrig, kreativ og entusiastisk er egenskaper som vil bli satt pris på
 • Evne til å arbeide både i gruppe og selvstendig, strukturert og effektivt, vil også̊ bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 532 200 – 575 400 pr år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Hvordan søke på stillingen

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen 
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

De best kvalifiserte søkerne vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen vennligst ta kontakt med:

 •  Trine B Rounge, telefon: +47 228 99604304, e-post:trinro@uio.no eller
 •  Ragnhild Paulsen, telefon: +47 228 44936, e-post: r.e.paulsen@farmasi.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR seniorrådgiver Torunn Standal Guttormsen, telefon +47 228 54272,e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS