Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen konservering

Søknadsfrist: 13.06.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo er et av landets største kulturhistoriske museer. Museet er forskningsintensivt og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, en kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv. Kulturhistorisk museum driver nyskapende, tverrfaglig forskning av høy kvalitet i nært samspill med formidling og forvaltning av kultur og kulturarv.


Kulturhistorisk museums handlingsverdier er: Åpen, utforskende, troverdig.

Om stillingen

Seksjon for Samlingsforvaltning ved Kulturhistorisk museum søker et høyt kvalifisert og motivert forskertalent til en ledig stipendiatstilling innen konservering for en periode på 3 år.

Kulturhistorisk museum er Norges ledende forskningsmuseum innen kulturhistorie, og har som målsetning å ta en aktiv rolle i arbeidet med å utvikle standarder og finne langsiktige løsninger for samlingsforvaltning. Ved å utvikle et nasjonalt og internasjonalt ledende fagmiljø innen samlingsforvaltning skal Kulturhistorisk museum styrke innovasjon innen teknologi, metodikk og forvaltningsstandarder. Stipendiatstillingen innen konservering skal bidra til å nå dette målet. Se vår strategi og les om vår forskning.

Seksjon for samlingsforvaltning har ansvar for bevaring og digital dokumentasjon av museets samlinger. Seksjonen representerer åtte ulike fagfelt: Konservering, naturvitenskap, databaseutvikling, GIS, foto, IT, arkiv, og 3D-dokumentasjon. Seksjonen har en stab på 18 konservatorer og 3 kjemikere, samt ekspertise innen både forebyggende og aktiv konservering knyttet til museets samlings- og materialfelt. I tillegg huser seksjonen laboratoriet SciCult KHM.

Vi søker en kandidat som ønsker å mobilisere museets samlinger gjennom et prosjekt viet til aktuelle problemstillinger innen forebyggende og/eller aktiv konservering. Prosjekter som bidrar til å styrke samarbeid og medvirkning på tvers av fagmiljøer, styrke innovasjon innen teknologi, metodikk og forvaltningsstandarder, og/eller styrke samlingenes betydning som kulturarv vil prioriteres. Bli kjent med samlingene våre på Digitalt Museum eller Unimusportalen.

Helhetlig faglig tilnærming og vitenskapelig dristighet vil bli vektlagt i vurderingen. Relevans for museets konserveringsvirksomhet og oppgaveportefølje vil også bli vektlagt. Universitetet i Oslo oppfordrer til internasjonalt samarbeid, og vi ønsker prosjekter som åpner for dette. Stipendiaten vil inngå i en større gruppe av stipendiater, og ha arbeidsplass og veileder ved Kulturhistorisk museum.

Mer om stillingen

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år.

En stipendiatstilling er en utdanningsstilling med en fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat, og det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet innenfor stipendiatperioden.

Stipendiaten innen konservering vil bli tilknyttet forskerutdanningen ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie. Den som ansettes må tilfredsstille kravene til opptak på Humanistisk fakultets phd-program og må selv søke opptak innen gitte frister.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

Doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år, vil få tilbud om 12 måneders gjennomføringsstipend.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad, eller tilsvarende, innenfor konservering.
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Ved vurdering av søknaden vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsens kvalitet (se "Søknaden skal inneholde"), herunder:

 • Prosjektets helhetsgrep og overordnede struktur
 • Vitenskapelig dristighet og vitenskapelig nytenkning
 • Relevans for museets konserveringsvirksomhet og oppgaveportefølje
 • Gjennomførbarhet, gjennomføringsplan og ressursdisponering
 • Formidlingsplaner
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Nettverksressurser
 • Etiske implikasjoner

Personlige egenskaper

Søkerens akademiske og personlige forutsetninger for å gjenomføre prosjektet vil vektlegges i den endelige vurderingen.

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr. 532 200 til kr. 575 400, avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat (stillingskode 1017)
 • Et profesjonelt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse (maks 14 000 tegn uten mellomrom, eller ca 5 sider tekst, ekskl. litteraturliste). Prosjektbeskrivelsen må inneholde en presentasjon av problemstillinger, beskrivelse av empirisk materiale, teori og metode, i tillegg til en detaljert gjennomføringsplan og en tidsplan for prosjektet
 • Kopier av vitnemål
 • Liste over publikasjoner og andre faglige arbeider av relevans for søknaden
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle ansatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS