Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen kardiovaskulær epidemiologi

Søknadsfrist: 26.05.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Klinikk for Indremedisin og Laboratoriefag, Campus Ahus har ledig stilling som stipendiat for en periode på 3 år innen forskningsfeltet kardiovaskulær epidemiologi og hjertebiomarkører.

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen Cardiovascular Research Group ved Akershus Universitetssykehus, som ledes av professor Torbjørn Omland.

Mer om stillingen

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten allerede har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når tilsettingen bygger på tidligere ansettelsesforhold i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir 3 år.

Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse.

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside: http://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

 • Medisinsk embedseksamen og norsk autorisasjon som lege
 • Meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk
 • Tidligere vitenskapelig kjennskap til og arbeid med kardiovaskulære biomarkører i store epidemiologiske studier er ønskelig og vil bli tillagt vekt.

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet:

 • Stor arbeidskapasitet
 • Sterk motivasjon og dedikasjon
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Erfaring fra internasjonale akademiske institusjoner
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 479 600 til kr 523 200, ltr 54-59 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Spennende forskningsmiljø med e gode muligheter for faglig utvikling
 • Attraktive velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • evt. Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (maks 10 sider) (lenke til fakultetets nettside om prosjektbeskrivelse)
 • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • Eventuelt publikasjonsliste
 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt særlig vekt på akademiske kvalifikasjoner, kandidatens motivasjon og personlig egnethet. Det vil bli arrangert intervjuer med aktuelle kandidater.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt leder Campus Ahus, professor Torbjørn Omland, mobil +47 40107050
 • Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang, kontakt HR rådgiver Svetlana Trofimova, tlf +47 22859226, e-post: [email protected]

Søk stillingen