Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen fluidmekanikk

Søknadsfrist: 29.02.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. 

Matematisk institutt er en del av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Ved instituttet foregår undervisning og forskning innen en rekke felt i matematikk, mekanikk og statistikk. Forskningen er innen teori, metoder og anvendelser. Feltene representert inkluderer: fluidmekanikk, biomekanikk, statistikk og data science, beregningsorientert matematikk, kombinatorikk, partielle differensiallikninger, stokastikk og risiko, algebra, geometri, topologi, operator algebraer, kompleks analyse og logikk.Vi har nær 50 ansatte i permanente akademiske stillinger og et høyt antall post docs og Ph.D. studenter. Vi har også en administrativ og teknisk stab. Instituttet representerer et ledende forskningsmiljø i matematiske fag i Norge, og har en høyst internasjonal profil.

Om stillingen

Stilling som stipendiat innen fluidmekanikk ledig ved Seksjon for Mekanikk ved Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo, Norge.

Tiltredelse innen 01.10.2024.

Ansettelsen gjelder for en periode på 3 år.

Et fjerde år som stipendiat vil kunne bli aktuelt og det vil innebære 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil kunne bestå av undervisning, veiledning og/eller forskningsassistanse. Dette vil avhenge av kvalifikasjonene til kandidaten og behovet ved instituttet.

Ingen kan ansettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo.

Kandidaten vil bli tilknyttet seksjon for mekanikk (seksjon 1) og vil utføre forskning innen områder som er dekket av seksjonen. Seksjonen driver med teoretisk, eksperimentell og numerisk fluidmekanikk. Se nettside.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

 • mastergrad eller tilsvarende innen mekanikk/matematikk/fysikk
 • utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) som tilsvarer minst fire år i det norske universitetssystemet
 • god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • god bakgrunn i teoretisk, eksperimentell eller numerisk fluid-/kontinuumsmekanikk
 • god bakgrunn i anvendt matematikk eller andre fagdisipliner som støtter opp om forskningen som gjøres ved seksjonen

Kandidater uten mastergrad har frist til 30. juni 2024 på å fullføre avsluttende mastereksamen.

Opptakskrav for opptak til ph.d - programmet:

 • gjennomsnittskarakteren på bachelor skal være C eller bedre
 • emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter B eller bedre
 • masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • generelle krav til engelsk kunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD -programmet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. 

For mer informasjon, se forskrift om ansettelsesvilkår i stipendiatstillingen:

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 532 200 – 575 400 pr år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Fremdragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Hvordan søke på stillingen

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, og eventuelle faglige arbeider som de vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen 
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

De best kvalifiserte søkerne vil bli innkalt til intervju.

Andre opplysninger

Se retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen vennligst ta kontakt med: Professor Karsten Trulsen, telefon: +47 22 85 58 33 eller +47 413 22 402, e-post: karstent@math.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Ole Rustad, telefon +47 22 85 13 87,e-post: ole.rustad@mn.uio.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS