Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat innen farmakologi

Søknadsfrist: 14.03.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Om stillingen

Stilling som stipendiat innen farmakologi er ledig ved Farmasøytisk institutt.

Ingen kan ansettes i mer enn én stipendiatperiode ved Universitetet i Oslo. Tiltredelse innen 01.10.2021.

Ansettelsen gjelder for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av undervisning av studenter på masterstudiet i farmasi.

Mer om stillingen

Vi ønsker en stipendiat som har lyst til å jobbe innenfor tema overvekt og type2-diabetes, med hovedfokus på muskelceller og energimetabolisme.

Skjelettmuskulaturen spiller en sentral rolle i å opprettholde glukosehomeostase og er også viktig i forhold til lipidomsetningen i kroppen. Vi studerer primært cellulære og molekylære mekanismer bak insulinresistens i human skjelettmuskel og hvordan disse mekanismene kan påvirkes – blant annet av potensielle legemidler og ved trening.

Å identifisere relevante molekylære mekanismer som vil øke energiutnyttelsen og fremme vekst av skjelettmuskulaturen, vil være et viktig terapeutisk fremskritt i behandlingen av inaktivitetsrelaterte sykdommer og for å motvirke muskelsvinn ved alderdom. Derfor vil dette prosjektet fokusere på å studere molekylære veier som fører til hypertrofi, reduserer atrofi og øker energiforbruket i skjelettmuskulaturen under forhold der fysisk aktivitet er begrenset. For dette formålet vil vi benytte skjelettmuskelceller fra personer med ryggmargsskader (SCI) og sammenligne dem med celler fra funksjonsfriske kontrollpersoner.

Det vil også være aktuelt for PhD-kandidaten å delta i andre prosjekter som er relatert til energimetabolisme i muskel og er beskrevet på Muskelforskningsgruppens hjemmeside.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets ambisjon er å være blant Europas ledende miljøer for forskning, utdanning og innovasjon. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Den som ansettes må:

 • Ha utdannelse som master i farmasi eller tilsvarende (medisin, odontologi, veterinær), eller utdannelse med tilsvarende farmakologikunnskaper
 • Utenlandsk avsluttet grad (M.Sc.-nivå) må tilsvare minst fire år i det norske universitetssystemet
 • Kunne undervise på norsk (eller et annet skandinavisk språk)
 • Ha god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)

Kandidater uten mastergrad har frist til 15. august 2021 med å fullføre avsluttende mastereksamen.

Andre ønskelige kvalifikasjoner:

 • Ha erfaring med cellearbeid
 • Ha erfaring med generelle biologiske metoder som qPCR, immunoblotting og proteinanalyser
 • Erfaring med arbeid med radioaktive forbindelser er en fordel
 • Personlige egenskaper vil bli vurdert. Vi ønsker en initiativrik medarbeider med høy arbeidskapasitet, med evne til å arbeide både i gruppe og selvstendig

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen, forskningsprosjektet og undervisningen.

Opptakskrav for opptak til PhD - programmet:

 • Gjennomsnittskarakteren på bachelor skal ikke være dårligere enn C
 • Emner på masternivå skal ha en gjennomsnittskarakter ikke dårligere enn B
 • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk

Generelle krav til engelskkunnskaper for søkere fra land utenfor EU/EØS.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning, frem til doktorgrad, som mål. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er en forutsetning for tiltredelse i stilling som stipendiat. Søknad om opptak til PhD -programmet skal være levert til instituttet innen to måneder etter startdato. For mer informasjon, se forskrift om ansettelsesvilkår i stipendiatstillingen:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-01-31-102/KAPITTEL_1#§1-3

http://www.mn.uio.no/forskning/doktorgrad-karriere/forskerutdanning/

Vi tilbyr

 • Lønn: NOK 482 200 – 526 000 pr. år, avhengig av kompetanse/ansiennitet, i stilling som stipendiat, stillingskode 1017
 • Fremragende, internasjonale forskningsmiljøer
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Karriereveiledningsprogrammer for stipendiater
 • Gode velferdsordninger i tillegg til et familievennlig Oslo med mange muligheter for kultur og utendørs aktiviteter

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrift, og eventuelle faglige arbeider som du vil skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det blir som hovedregel benyttet intervju i ansettelsesprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger vennligst ta kontakt med:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR-rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS