Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Stipendiat i rettsvitenskap, norsk arbeidsrett

Søknadsfrist: 15.01.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for privatrett er en av fem grunnenheter ved Det juridiske fakultet og består av ca. 90 medarbeidere. Instituttet er det største norske fagmiljøet innenfor privatrettslige fag.

Stilling som stipendiat i rettsvitenskap, norsk arbeidsrett

Om stillingen

Det er ledig én stilling som stipendiat i rettsvitenskap (SKO 1017) ved Institutt for privatrett.

Det juridiske fakultet i Oslo har Norges største forsknings- og undervisningsmiljø i rettsvitenskap. Fakultetets doktorgradsprogram har ca. 50 stipendiater.

Stillingen er knyttet til programmet Arbeidsrettslig fagutvikling 2018–2027 (Arfa II) og finansieres av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Arfa II vil bygge videre på resultatene fra Arbeidsrettslig fagutvikling 2008–2017 (Arfa), og bevare og videreutvikle arbeidsrett som fag på universitetsnivå. Det overordnede formålet med programmene er å sikre at grunnleggende kunnskap og kompetanse blir ivaretatt og videreutviklet på et høyt faglig nivå.

Mer om stillingen

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og skal lede fram til en ph.d.-grad fra Det juridiske fakultet. Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat.

Tilsetting kan skje for fire år, med 75 prosent forskning og 25 prosent undervisning, eller for tre år uten undervisning. Tilsetting for fire år forutsetter at den enkelte kandidat kan fylle et udekket undervisningsbehov.

Stillingen er ikke knyttet til noe særskilt tema, men søkerens avhandlingstema skal ligge innenfor emneområdet norsk arbeidsrett og søkerens forskningstema skal være i samsvar med formålene til Arfa II.

Det er en forutsetning at kandidaten vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden.

Endelig plan for forskerutdanningen skal være godkjent og avtalefestet senest tre måneder etter tiltredelse. For mer informasjon om forskerutdanningen, se her.

Kvalifikasjonskrav

 • Til stillingene kreves norsk fem-årig mastergrad i rettsvitenskap, eller tilsvarende juridisk utdanning.
 • Normalt bør søkeren ha karakterer som plasserer vedkommende i fagets øverste sjikt. Dette gjelder også for masteroppgaven.
 • Søkeren må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og gode engelskferdigheter, både muntlig og skriftlig.
 • Søkeren må kunne arbeide selvstendig og strukturert.
 • Søkeren må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget. Søkeren må ta aktivt del i utvikling av et godt fagmiljø.

Søkeren må legge fram en prosjektbeskrivelse på 5–10 sider som redegjør for forskningstemaet. Beskrivelsen skal også redegjøre for valg av teori og vitenskapelig metode, eventuelle forskningsetiske utfordringer og for på hvilken måte arbeidet planlegges gjennomført.

Ved vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på prosjektbeskrivelsen og dets relevans og betydning ut fra formålet med Arfa II samt søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen og forskerprosjektet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vurderingen gjennomføres av en bedømmelseskomité som foretar rangering basert på kriteriene ovenfor og intervjuer av aktuelle kandidater.

Fakultetets ansettelsesorgan fatter endelig vedtak i ansettelsessaken.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev.
 • Prosjektbeskrivelse på 5–10 sider.
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid).
 • Kopier av vitnemål med alle karakterer som inngår i graden og eventuelle attester.
 • Eventuell publikasjonsliste.
 • For søkere med utdanning fra utlandet kreves kopi av originalvitnemål samt skandinavisk eller engelsk oversettelse. Utenlandske vitnemål må ha vedlagt forklaring på karaktersystem.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til offentleglova § 25 annet ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er mål i fakultetets strategi. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om søknadsprosess/Jobbnorge: Personalkonsulent Gro Tømmereek

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS